agnieszka's blog

Spadek: Zaliczenie darowizn i zapisów windykacyjnych na schedę

Czy fakt dokonania darowizny przez spadkodawcę ma znaczenie dla późniejszych rozliczeń finansowych między spadkobiercami?

Pytanie to słyszę od Klientów często, co też prowokowało mnie do krótkiego wpisu mającego na celu przybliżenie regulacji prawnych z tym związanej.

Warto w tym meijscu przywołać treść art. 1039 Kodeksu cywilnego, który stanowi:

Kontakty z dzieckiem - wprowadzenie

Zarówno Konwencja dotycząca kontaktów z dziećmi (ustawa z 23 kwietnia 2009 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r., Dz. U. Nr 68, poz. 576), jak i art. 113 § 2 k.r.o. określą szeroko pojęcie „kontakty”.

Pages