agnieszka's blog

Alimenty na dziecko

W ostatnim czasie dużo mówi się o rosnącej liczbie rozwodów, na skutek których pozostają nam do uregulowania kwestie związane z nową rzeczywistością, tą "po" rozwodzie. Nieodłącznym jej elementem jest kwestia alimentów na dziecko. Często do mojej Kancelarii trafiają interesanci, którzy są zupełnie nieświadomi tego co mogą wliczyć koszty utrzymania ich dziecka.

Umowa o roboty budowlane

W myśl art.  647 kodeksu cywilnego „Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.”

Dziedziczenie długów spadkowych po zmianach w 2015 r.

Większość z Państwa zapewne ma świadomość tego, że wraz ze śmiercią członka rodziny nierozerwalna jest kwestia spadku, którym po nim pozostał. Do czasu wejścia w życie zmian w 2015 r., aby uniknąć „oddziedziczenia długów” należało złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku, czy jest ono niezbędne również w świetle obecnie obowiązujących przepisów?

Pages