Podział majątku i dział spadku – porady prawne

Prawne rozliczenia po naszej śmierci warto uporządkować za życia

Ostanie dni pełne zadumy przypominają nam, że w życiu pewne są tylko śmierć i podatki. Choć temat śmierci nie należy do przyjemnych, a często stanowi wręcz rodzinne tabu, warto sprawy po śmierci uporządkować jeszcze za życia. Takimi działaniami zapewnimy spokój najbliższym i oszczędzimy im niesnasek, wzajemnych pretensji i ukrócimy boje o schedę spadkową. Warto już

Kiedy i kogo możemy wydziedziczyć?

Wydziedziczenie to przewidziana w naszym porządku prawnym instytucja, w ramach której spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych (czyli dzieci, wnuki), małżonka i rodziców zachowku. Kiedy można wydziedziczyć spadkobiercę? jeżeli uprawniony do zachowku wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (wśród spraw, które prowadzę zdecydowanie jest to najczęstsza przesłanka wydziedziczenia); jeślii

Kolejność dziedziczenia i odrzucenie spadku

Tematyka spadkowa i odrzucenie spadku nie interesuje nas dopóki nie dotyczy nas bezpośrednio. Postanowiłam tym razem napisać kilka słów o odrzuceniu spadku, ponieważ założyłam, że tak naprawdę jak mawiają ludzie - jedno jest pewne: śmierć i podatki, a śmierć to spadek, więc dotyczy nas wszystkich. Jednych spadki dotyczą mniej, przechodzą spadkobranie ugodowo, dla innych zaś

Spadek – jak najszybciej go uzyskać?

Jak najszybciej uzyskać spadek? Często słyszę pytanie czy tuż po śmierci możemy swobodnie dysponować mieszkaniem czy autem zmarłego krewnego.  Często też zastanawiamy się od czego zacząć niekiedy długi i mozolny proces uregulowania kwestii spadkowych. Postaram się Państwu przybliżyć, jakie kroki należy podjąć, aby wejść w prawa zmarłego bliskiego i móc dysponować jego majątkiem. Otóż, możemy

Wspólny majątek małżonków

Do wspólnego majątku małżonków należą w szczególności: Pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, czyli np. oszczędności małżonków, które zgromadzili w trakcie trwania związku, przy czym nie ma tu znaczenia fakt, że wyłącznie jeden małżonek pracował i uzyskiwał z tego tytułu wynagrodzenie; Dochody z majątku wspólnego, jak również z

Zapewnienie spadkowe

Zapewnienie spadkowe odbiera się od spadkobiercy na rozprawie sądowej, w trakcie której sędzia zadaje kilka pytań dotyczących osoby zmarłego pouczając przy tym spadkobiercę o tym, że jeśli zezna nieprawdę może zostać ukarany za składanie fałszywych zeznań karą do 8 lat pozbawienia wolności. Groźba surowej kary ma zdaniem ustawodawcy zapewnić prawdomówność świadków lub w tym przypadku

Alimenty na dziecko

  W dobie rosnącej liczby rozwodów, na skutek których pozostają nam do uregulowania kwestie związane z nową rzeczywistością, tą "po" rozwodzie - nieodłącznym jej elementem jest kwestia alimentów na dziecko. Często do mojej Kancelarii trafiają interesanci, którzy są zupełnie nieświadomi tego jakie wydatki należy uwzględnić szacując koszt utrzymania dziecka. Niektórzy też zapominają, że przy ustalaniu

Testament – wzór z objaśnieniem

Poniżej prezentujemy wzór testamentu wraz z objaśnieniem TESTAMENT Ja niżej podpisany, Jan Nowak, zamieszkały w Szczecinie, przy ul. Śpiącej 10/1, legitymujący się dowodem osobistym AXI 258515, świadomy podejmowanej czynności i bez jakiegokolwiek przymusu oświadczam, że do całości spadku po mnie powołuję mojego syna, Tomasza Nowaka, zamieszkałego w Szczecinie, przy ul. Kwiatowej 12/3. Szczecin, 28.05.2018 r. Jan

Spadek: Zaliczenie darowizn i zapisów windykacyjnych na schedę

Czy fakt dokonania darowizny przez spadkodawcę ma znaczenie dla późniejszych rozliczeń finansowych między spadkobiercami? Pytanie to słyszę od Klientów często, co też prowokowało mnie do krótkiego wpisu mającego na celu przybliżenie regulacji prawnych z tym związanej. Warto w tym miejscu przywołać treść art. 1039 Kodeksu cywilnego, który stanowi: §  1.  Jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego

Zaliczenie darowizn i zapisów windykacyjnych na schedę spadkową

Czy fakt dokonania darowizny przez spadkodawcę ma znaczenie dla późniejszych rozliczeń finansowych między spadkobiercami? Pytanie to słyszę od Klientów często, co też prowokowało mnie do krótkiego wpisu mającego na celu przybliżenie regulacji prawnych z tym związanej. Warto w tym miejscu przywołać treść art. 1039 Kodeksu cywilnego, który stanowi: §  1.  Jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego