Podział majątku i dział spadku – porady prawne

Orzecznictwo spadkowe

Dobra argumentacja to pewny sukces – przykładowe orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące spraw spadkowych i podziału majątku.   O tym, że nasza Kancelaria zajmuje się sprawami działowymi, czyli dzieleniem majątku spadkowego oraz majątku małżonków mogą Państwo przeczytać na naszej stronie internetowej. Tym razem zdradzimy Państwu trochę naszej kancelaryjnej kuchni. Sposób w jaki powstają nasze pisma, jak

Eksmisja przez uprawnionego do spadku – Jakie kroki należy podjąć, by pozbyć się niechcianego lokatora?

Tematem niniejszego artykułu jest eksmisja przez uprawnionego do spadku. Zdarzają się bowiem sytuacje, że przedmiotem dziedziczenia jest lokal, w którym zamieszkuje osoba inna niż spadkobierca i nie wyraża ona woli dobrowolnego opuszczenia lokalu.   Jakie kroki należy podjąć, by pozbyć się niechcianego lokatora? Czy przysługujące spadkobiercy prawo własności gwarantuje powodzenie eksmisji? Podstawę żądania właściciela do

Zapis zwykły i zapis windykacyjny – rozporządzenia testamentowe

Niniejszy artykuł poświęcony jest omówieniu rozporządzeń testamentowych jakimi są zapis zwykły i zapis windykacyjny, w szczególności wskazaniu różnic między zapisami. Zarówno zapis zwykły, jak i zapis windykacyjny prowadzą do tego, aby osoba na rzecz której spadkodawca dokonał zapisu, uzyskała tytuł prawny do określonej rzeczy lub prawa. O zapisie zwykłym stanowi art. 968 §1 Kodeksu Cywilnego.

Prawo spadkowe – ogólne informacje

Prawo spadkowe to dział prawa cywilnego regulujący przejście ogółu praw i obowiązków majątkowych zmarłego na następcę prawnego. Tym samym poszukując odpowiednich regulacji prawnych w tym zakresie należy sięgnąć do Kodeksu Cywilnego – a konkretniej Księgi Czwartej ustawy pod tytułem Spadki. Tutaj zapoznamy się z wszelkimi aspektami materialnymi tej regulacji. Poszukując zaś informacji na temat procedury

Prawne rozliczenia po naszej śmierci warto uporządkować za życia

Ostanie dni pełne zadumy przypominają nam, że w życiu pewne są tylko śmierć i podatki. Choć temat śmierci nie należy do przyjemnych, a często stanowi wręcz rodzinne tabu, warto sprawy po śmierci uporządkować jeszcze za życia. Takimi działaniami zapewnimy spokój najbliższym i oszczędzimy im niesnasek, wzajemnych pretensji i ukrócimy boje o schedę spadkową. Warto już

Kiedy i kogo możemy wydziedziczyć?

Wydziedziczenie to przewidziana w naszym porządku prawnym instytucja, w ramach której spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych (czyli dzieci, wnuki), małżonka i rodziców zachowku. Kiedy można wydziedziczyć spadkobiercę? jeżeli uprawniony do zachowku wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (wśród spraw, które prowadzę zdecydowanie jest to najczęstsza przesłanka wydziedziczenia); jeślii

Kolejność dziedziczenia i odrzucenie spadku

Tematyka spadkowa i odrzucenie spadku nie interesuje nas dopóki nie dotyczy nas bezpośrednio. Postanowiłam tym razem napisać kilka słów o odrzuceniu spadku, ponieważ założyłam, że tak naprawdę jak mawiają ludzie - jedno jest pewne: śmierć i podatki, a śmierć to spadek, więc dotyczy nas wszystkich. Jednych spadki dotyczą mniej, przechodzą spadkobranie ugodowo, dla innych zaś

Spadek – jak najszybciej go uzyskać?

Jak najszybciej uzyskać spadek? Często słyszę pytanie czy tuż po śmierci możemy swobodnie dysponować mieszkaniem czy autem zmarłego krewnego.  Często też zastanawiamy się od czego zacząć niekiedy długi i mozolny proces uregulowania kwestii spadkowych. Postaram się Państwu przybliżyć, jakie kroki należy podjąć, aby wejść w prawa zmarłego bliskiego i móc dysponować jego majątkiem. Otóż, możemy

Wspólny majątek małżonków

Do wspólnego majątku małżonków należą w szczególności: Pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, czyli np. oszczędności małżonków, które zgromadzili w trakcie trwania związku, przy czym nie ma tu znaczenia fakt, że wyłącznie jeden małżonek pracował i uzyskiwał z tego tytułu wynagrodzenie; Dochody z majątku wspólnego, jak również z

Zapewnienie spadkowe

Zapewnienie spadkowe odbiera się od spadkobiercy na rozprawie sądowej, w trakcie której sędzia zadaje kilka pytań dotyczących osoby zmarłego pouczając przy tym spadkobiercę o tym, że jeśli zezna nieprawdę może zostać ukarany za składanie fałszywych zeznań karą do 8 lat pozbawienia wolności. Groźba surowej kary ma zdaniem ustawodawcy zapewnić prawdomówność świadków lub w tym przypadku