Rozwód – porady prawne

Rozwód z cudzoziemcem

Rozwód z obcokrajowcem w Polsce. Wobec wzrostu liczby małżeństw zawieranych przez obywateli różnych krajów, rośnie również ilość rozwodów „międzynarodowych”. W związku z tym pojawia się szereg pytań, chociażby o to, którego państwa sądy będą właściwe do wydania rozstrzygnięcia w sprawie czy też którego państwa prawo będzie właściwym. Rozwód z obywatelem Unii Europejskiej Zgodnie z art.

10 lutego 2021|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Kara pieniężna za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Za utrudnianie kontaktów z dzieckiem grozi kara pieniężna. Poniżej wyjaśniamy kto może taką karę otrzymać i jak przebiega postępowanie.   Rodzice, którzy nie wykonują swoich obowiązków zgodnie z wydanym orzeczeniem sądu w przedmiocie kontaktów z dzieckiem lub zawartej ugody, nie pozostają bezkarni. Kodeks postępowania cywilnego reguluje kwestie związane z sankcjami pieniężnymi za naruszenie obowiązków w

7 stycznia 2021|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Ograniczenie władzy rodzicielskiej po rozstaniu rodziców

Omawiając kwestię związaną z ograniczeniem władzy rodzicielskiej po rozstaniu rodziców w pierwszej kolejności należy wyjaśnić czym jest władza rodzicielska. Ustawodawca w art. 95 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o) wskazuje, że władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowywania dziecka, z poszanowaniem jego godności

5 sierpnia 2020|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Separacja a rozwód – różnice i podobieństwa

Czym różni się rozwód od separacji? Wyjaśniamy różnice i podobieństwa   Przed podjęciem decyzji o wystąpieniu z pozwem o rozwód należy bliżej przyjrzeć się jeszcze jednej instytucji prawa rodzinnego, tj. separacji. Niekiedy warto jest najpierw wystąpić z pozwem o orzeczenie separacji, ponieważ jest ona mniej dotkliwa dla małżonków, a jednocześnie jej konsekwencje są zbliżone do

5 czerwca 2020|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Koronawirus a kontakty z dzieckiem

Okoliczności z jakimi zmaga się aktualnie niemal cały świat nie pozostają bez wpływu na stosunki rodzinne. Pandemia koronawirusa dotyka relacji rodzic - dziecko, a mianowicie kwestii realizowania orzeczonych uprzednio przez sąd kontaktów z małoletnim. Wzrost liczby zakażeń koronawirusem spowodował pojawianie się sytuacji, w których rodzic, z którym przebywa dziecko odmawia wydania małoletniego drugiemu rodzicowi, w

17 kwietnia 2020|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Odliczenie ulgi prorodzinnej po rozwodzie?

Coraz częściej zwaśnieni małżonkowie, którzy nie mogą dojść do porozumienia w zakresie bieżących rozliczeń, wysokości alimentów i innych spraw dotyczących dzieci spierają się również o ulgę prorodzinną. Otóż obecnie żonie nie przysługuje wyłączne prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej na dzieci, gdy mąż płaci/ płacił alimenty na pełnoletnie, studiujące, niepracujące dzieci, wykonując wobec nich obowiązek

10 grudnia 2019|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Postępowanie w sprawie o rozwód

Sprawa o rozwód rozpoznawana jest w procesie w postępowaniu odrębnym (art. 425–452 k.p.c.). Sprawy małżeńskie, a w ich ramach sprawa o rozwód (art. 425 k.p.c.), rozstrzygane są w postępowaniu odrębnym ze względu na doniosłość społeczną i prawną, a także konieczność zabezpieczenia szczególnej ochrony sądowej. Istota postępowań odrębnych polega na tym, że przepisy o danym postępowaniu

10 grudnia 2019|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Kompedium rodzinne – wszystko co musisz wiedzieć o alimentach i sprawach rodzinnych

Szanowni Państwo, stworzyliśmy dla Was listę najczęściej zadawanych pytań z zakresu prawa rodzinnego wraz z odpowiedziami.   1. Do którego sądu należy złożyć pozew o alimenty? Pozew o alimenty należy złożyć do sądu rejonowego (Wydział Rodzinny i Nieletnich). Właściwym miejscowo jest sąd według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej (uprawnionym najczęściej jest dziecko), jak i sąd

12 listopada 2019|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Przestępstwo niealimentacji w prawie polskim. Co grozi za niepłacenie alimentów?

Niealimentacja - przestępstwo w prawie polskim. Co grozi za niepłacenie alimentów? W Polsce w dalszym ciągu znajduje się wiele osób, które pomimo obowiązku uchylają się od płacenia alimentów. Na koniec marca 2019 r. było to prawie 304 tys. dłużników alimentacyjnych. Ilość dłużników zmalała diametralnie w związku z nowelizacją Kodeksu Karnego, która weszła w życie 31

28 sierpnia 2019|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Zabezpieczenie kosztów utrzymania rodziny – jak zadbać o rodzinę podczas rozwodu.

W jaki sposób zadbać o rodzinę podczas procesu rozwodowego? Zabezpieczenie kosztów utrzymania rodziny Rozwody w dzisiejszych czasach zdarzają się coraz częściej. Sam proces rozwodowy w przypadku konfliktu pomiędzy stronami może trwać stosunkowo długo. Wprawdzie po wydaniu wyroku otrzymamy alimenty, jednak co z okresem w którym toczy się spór sądowy? Koszty utrzymania rodziny, które niegdyś ponosili

28 sierpnia 2019|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|
Go to Top