Rozwód – porady prawne

Alimenty w dobie inflacji

Jak spada wartość alimentów podczas trwającej inflacji i jak tę różnicę odzyskać? We współczesnym dyskursie słowo kryzys jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Jego skutki są widoczne gołym okiem – dotykają one bowiem coraz większej grupy osób. Bieżące wiadomości i prognozy ekonomiczne napawają pesymizmem i obawą o nasze domowe budżety. Szczególnie narażone są rodziny, w których istotną pozycją w miesięcznym budżecie

20 października 2022|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Rodzice i dzieci wyjeżdżają na wakacje, a alimenty zostają?

Rozpoczyna się upragniony okres wakacji. Czekamy na nie wszyscy, dzieci, rodzice, dziadkowie. Gdy rodzina jest kompletna, rodzice wspólnie ponoszą wszystkie koszty. Jeśli rodzice żyją osobno, a dzieci na co dzień są wychowywane przez jedno z nich, drugie zazwyczaj jest zobowiązane wypłacać na nie co miesiąc alimenty w wysokości ustalonej w wyroku sądu albo w ugodzie.

30 września 2022|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Wieczny student a alimenty – jak odciąć pępowinę?

Naturalnym odruchem rodziców jest troska o swoje dzieci, zwłaszcza chęć zaspokojenia ich potrzeb, gdy nie są one w stanie uczynić tego samodzielnie. Uzyskanie niezależności finansowej następuje wtedy, gdy dziecko jest w stanie osiągnąć dochód umożliwiający samodzielne utrzymanie się. Niekiedy okres niesamodzielności trwa do uzyskania pełnoletności, czasami do ukończenia szkoły średniej, lecz często okres ten przedłuża

15 września 2022|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Alimenty? Musisz to przeczytać!

Sprawy o alimenty wydają się przykre, bo nikt nie lubi wyciągać publicznie swoich prywatnych spraw. Nie musi tak być. Jednak tak jak do każdego poważnego zadania, trzeba się do tego dobrze przygotować. W tym artykule zdradzimy Wam kilka sekretów, które ułatwią Ci to zadanie. Jeżeli zobowiązany do płacenia alimentów prowadzi działalność gospodarczą, jego miesięczne wynagrodzenie

19 sierpnia 2022|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Intercyza z rozsądku czy z nieufności?

Kiedy można zawrzeć intercyzę i w jaki sposób to zrobić i jakie wywołuje ona konsekwencje. Małżeństwo to nie tylko kwestia wyboru najwłaściwszej osoby, ale także wyboru najbardziej dogodnego ustroju majątkowego. Stereotypy na temat intercyzy mówią, że zawiera się ją z nieufności do współmałżonka. Tego typu ostrożność dotycząca swojego majątku nie jest jednak jedyną przyczyną zawarcia

25 sierpnia 2021|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Dochodzenie alimentów na dziecko od cudzoziemca

Jak wygląda dochodzenie alimentów na dziecko od cudzoziemca? Obowiązek alimentacyjny względem dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać spełnia ważne funkcje społeczne. Przede wszystkim umacnia więzi rodzinne i wzajemną odpowiedzialność za innych członków rodziny. Rodzice naturalnie są zobowiązani do utrzymania swego potomstwa i do przygotowania go do samodzielnego życia. Dotyczy to zarówno dziecka

28 lipca 2021|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Dowiedz się kiedy podział majątku może nie być równy

Kiedy jest możliwy nierówny podział majątku po rozwodzie? Zasadą jest, że małżonkom przysługują równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże, podobnie jak w przypadku przeważającej części zasad, także i w tej, istnieją pewne odstępstwa od reguły. Domagając się podziału majątku wspólnego po rozwodzie, bądź rzadziej – po orzeczeniu rozdzielności majątkowej małżonek może wystąpić z wnioskiem o

16 czerwca 2021|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Wysokość alimentów na dziecko – od czego zależy?

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko? W myśl przepisu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Wyjątkiem od reguły jest sytuacja, gdy dziecko posiada dochody z własnego majątku, które wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Powszechnie wiadomym jest,

15 czerwca 2021|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Rozwód z cudzoziemcem

Rozwód z obcokrajowcem w Polsce. Wobec wzrostu liczby małżeństw zawieranych przez obywateli różnych krajów, rośnie również ilość rozwodów „międzynarodowych”. W związku z tym pojawia się szereg pytań, chociażby o to, którego państwa sądy będą właściwe do wydania rozstrzygnięcia w sprawie czy też którego państwa prawo będzie właściwym. Rozwód z obywatelem Unii Europejskiej Zgodnie z art.

10 lutego 2021|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Kara pieniężna za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Za utrudnianie kontaktów z dzieckiem grozi kara pieniężna. Poniżej wyjaśniamy kto może taką karę otrzymać i jak przebiega postępowanie.   Rodzice, którzy nie wykonują swoich obowiązków zgodnie z wydanym orzeczeniem sądu w przedmiocie kontaktów z dzieckiem lub zawartej ugody, nie pozostają bezkarni. Kodeks postępowania cywilnego reguluje kwestie związane z sankcjami pieniężnymi za naruszenie obowiązków w

7 stycznia 2021|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|
Go to Top