Rozwód – porady prawne

25 08-2021

Intercyza z rozsądku czy z nieufności?

25 sierpnia 2021|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Kiedy można zawrzeć intercyzę i w jaki sposób to zrobić i jakie wywołuje ona konsekwencje. Małżeństwo to nie tylko kwestia wyboru najwłaściwszej osoby, ale także wyboru najbardziej dogodnego ustroju majątkowego. Stereotypy na temat intercyzy mówią, że zawiera się ją z nieufności do współmałżonka. Tego typu ostrożność dotycząca swojego majątku nie jest jednak jedyną przyczyną zawarcia

28 07-2021

Dochodzenie alimentów na dziecko od cudzoziemca

28 lipca 2021|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Jak wygląda dochodzenie alimentów na dziecko od cudzoziemca? Obowiązek alimentacyjny względem dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać spełnia ważne funkcje społeczne. Przede wszystkim umacnia więzi rodzinne i wzajemną odpowiedzialność za innych członków rodziny. Rodzice naturalnie są zobowiązani do utrzymania swego potomstwa i do przygotowania go do samodzielnego życia. Dotyczy to zarówno dziecka

16 06-2021

Dowiedz się kiedy podział majątku może nie być równy

16 czerwca 2021|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Kiedy jest możliwy nierówny podział majątku po rozwodzie? Zasadą jest, że małżonkom przysługują równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże, podobnie jak w przypadku przeważającej części zasad, także i w tej, istnieją pewne odstępstwa od reguły. Domagając się podziału majątku wspólnego po rozwodzie, bądź rzadziej – po orzeczeniu rozdzielności majątkowej małżonek może wystąpić z wnioskiem o

15 06-2021

Wysokość alimentów na dziecko – od czego zależy?

15 czerwca 2021|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko? W myśl przepisu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Wyjątkiem od reguły jest sytuacja, gdy dziecko posiada dochody z własnego majątku, które wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Powszechnie wiadomym jest,

10 02-2021

Rozwód z cudzoziemcem

10 lutego 2021|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Rozwód z obcokrajowcem w Polsce. Wobec wzrostu liczby małżeństw zawieranych przez obywateli różnych krajów, rośnie również ilość rozwodów „międzynarodowych”. W związku z tym pojawia się szereg pytań, chociażby o to, którego państwa sądy będą właściwe do wydania rozstrzygnięcia w sprawie czy też którego państwa prawo będzie właściwym. Rozwód z obywatelem Unii Europejskiej Zgodnie z art.

7 01-2021

Kara pieniężna za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

7 stycznia 2021|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Za utrudnianie kontaktów z dzieckiem grozi kara pieniężna. Poniżej wyjaśniamy kto może taką karę otrzymać i jak przebiega postępowanie.   Rodzice, którzy nie wykonują swoich obowiązków zgodnie z wydanym orzeczeniem sądu w przedmiocie kontaktów z dzieckiem lub zawartej ugody, nie pozostają bezkarni. Kodeks postępowania cywilnego reguluje kwestie związane z sankcjami pieniężnymi za naruszenie obowiązków w

5 08-2020

Ograniczenie władzy rodzicielskiej po rozstaniu rodziców

5 sierpnia 2020|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Omawiając kwestię związaną z ograniczeniem władzy rodzicielskiej po rozstaniu rodziców w pierwszej kolejności należy wyjaśnić czym jest władza rodzicielska. Ustawodawca w art. 95 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o) wskazuje, że władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowywania dziecka, z poszanowaniem jego godności

5 06-2020

Separacja a rozwód – różnice i podobieństwa

5 czerwca 2020|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Czym różni się rozwód od separacji? Wyjaśniamy różnice i podobieństwa   Przed podjęciem decyzji o wystąpieniu z pozwem o rozwód należy bliżej przyjrzeć się jeszcze jednej instytucji prawa rodzinnego, tj. separacji. Niekiedy warto jest najpierw wystąpić z pozwem o orzeczenie separacji, ponieważ jest ona mniej dotkliwa dla małżonków, a jednocześnie jej konsekwencje są zbliżone do

17 04-2020

Koronawirus a kontakty z dzieckiem

17 kwietnia 2020|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Okoliczności z jakimi zmaga się aktualnie niemal cały świat nie pozostają bez wpływu na stosunki rodzinne. Pandemia koronawirusa dotyka relacji rodzic - dziecko, a mianowicie kwestii realizowania orzeczonych uprzednio przez sąd kontaktów z małoletnim. Wzrost liczby zakażeń koronawirusem spowodował pojawianie się sytuacji, w których rodzic, z którym przebywa dziecko odmawia wydania małoletniego drugiemu rodzicowi, w

10 12-2019

Odliczenie ulgi prorodzinnej po rozwodzie?

10 grudnia 2019|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Coraz częściej zwaśnieni małżonkowie, którzy nie mogą dojść do porozumienia w zakresie bieżących rozliczeń, wysokości alimentów i innych spraw dotyczących dzieci spierają się również o ulgę prorodzinną. Otóż obecnie żonie nie przysługuje wyłączne prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej na dzieci, gdy mąż płaci/ płacił alimenty na pełnoletnie, studiujące, niepracujące dzieci, wykonując wobec nich obowiązek

Go to Top