adwokat-rodzinny-szczecin-alimenty

 

W dobie rosnącej liczby rozwodów, na skutek których pozostają nam do uregulowania kwestie związane z nową rzeczywistością, tą „po” rozwodzie – nieodłącznym jej elementem jest kwestia alimentów na dziecko.

Często do mojej Kancelarii trafiają interesanci, którzy są zupełnie nieświadomi tego jakie wydatki należy uwzględnić szacując koszt utrzymania dziecka. Niektórzy też zapominają, że przy ustalaniu wysokości alimentów sąd bierze pod uwagę nie tylko miesięczne koszty utrzymania dziecka, ale również możliwości zarobkowe rodziców. Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że znaczenie ma nie tyle kwestia ile obecnie zarabiają rodzice dziecka, ale jakie są ich możliwości zarobkowe.
Co to oznacza? Jeżeli ojciec dziecka w okresie kiedy rodzice pozostawali we wspólnym pożyciu pozostawał zatrudniony jako marynarz za wynagrodzeniem np. 6.000,00 zł, a następnie, żeby sztucznie zaniżyć swój dochód, zrezygnował z tej pracy i podjął zatrudnienie za tzw. najniższą krajową, należy uznać, że jego możliwości zarobkowe nadal pozostają na poziomie ok.6.000,00 zł.

Sytuacja finansowa rodziców to jedno, a uzasadnione, rzeczywiście ponoszone wydatki na dziecko to drugie. W przypadku gdy alimenty dochodzone są w sądzie ( pamiętajmy, że rodzice mogą porozumieć się i podpisać ugodę bez wchodzenia w spór sądowy) – w ramach prowadzonego postępowania dowodowego – sąd ustala, jakie są rzeczywiste koszty utrzymania  tego konkretnego dziecka i w tym zakresie sąd zlicza przedstawione przez rodzica koszty, jakie ten ponosi w związku z jego utrzymaniem.

O czym warto pamiętać przy wyliczaniu wydatków na dziecko?
Z pewnością musimy pamiętać o:

 • wyżywieniu  – posiłki w domu/ w przedszkolu/szkole ;
 • ubraniu i obuwiu;
 • środkach higieny, chemii gospodarczej– np. specjalistyczne kosmetyki dla nastolatków z problemem trądzikowym, proszek do prania, detergenty czy papier toaletowy – w przeliczeniu na dziecko;
 • leczeniu – np. wizyty i badania lekarskie, szczepienia, leki przyjmowane na stałe, płatne leczenie stomatologiczne;
 • wydatki szkolne/przedszkolne – podręczniki i artykuły szkolne, składki na komitet rodzicielski, wycieczki szkolne;
 • utrzymaniu mieszkania (np. czynsz, opłaty eksploatacyjne), wyliczone w stosunku przypadającym na dziecko z uwzględnieniem liczby domowników;
 • dojazdach do przedszkola/szkoły – koszt benzyny/ koszt biletów;
 • zajęcia pozaszkolne dziecka – w tym np. basen, zajęcia sportowe, taneczne lub inne związane z zainteresowaniami dziecka;
 • zabawkach dla dziecka/materiałach edukacyjnych oraz sprzętach sportowych/ elektronicznych;
 • Internet i opłaty za telefon komórkowy;
 • kosztach długookresowych – np. remont, wyposażenie pokoju dziecka.

Uwaga! – Pamiętajmy, że koszty te należy podawać w przeliczeniu miesięcznym.