Dobry adwokat – jakie cechy oraz kwalifikacje powinien posiadać?

 

W pierwszej kolejności wyjaśnić należy kim jest adwokat.

Adwokat jest to osoba, która uzyskała tytuł magistra prawa, a następnie po przejściu kolejnej ścieżki edukacji zdała z wynikiem pozytywnym egzamin zawodowy i uzyskała tytuł adwokata. Podobnie wygląda ścieżka zawodowa radców prawnych. Od tych drugich należy odróżnić doradców prawnych, którzy nie uzyskali tytułu i nie mogą występować przed sądem w roli pełnomocnika czy obrońcy. Na stronie internetowej Okręgowej Rady Adwokackiej czy Okręgowej Izby Radców Prawnych można bez problemu zweryfikować, czy dana osoba znajduje się na liście adwokatów lub radców prawnych.

Czy adwokaci posiadają specjalizacje?

Należy zauważyć, że Polsce specjalizacji adwokatów nie przewidują żadne akty prawne. Nie sposób być jednak specjalistą w każdej gałęzi prawa. Warto mieć zatem na uwadze, że wielu adwokatów posiada większą wiedzą i doświadczeniem w określonej dziedzinie, natomiast innym typem spraw zasadniczo się nie zajmuje. Oznacza to, że nie zawsze adwokat, który pomógł znajomemu w sprawie karnej, pomoże nam w kwestiach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Dlatego warto zatelefonować do kancelarii adwokackiej, zwięźle przedstawić swoją sprawę i upewnić się, że dany adwokat ma doświadczenie w prowadzeniu spraw określonego rodzaju. Dopiero wówczas warto umówić się na poradę prawną.

Należy pamiętać, że adwokaci zobowiązani są do przestrzegania zapisów zawartych w Kodeksie Etyki. Zatem bez wiedzy i zgody adwokata, który udzielił już pomocy prawnej klientowi, inny adwokat nie może ani udzielić pomocy prawnej temu klientowi, ani też brać udziału w sprawie.

Cechy dobrego adwokata

 

Dyskrecja i tajemnica adwokacka.

Istotnym jest, że adwokata obowiązuje tajemnica adwokacka. Oznacza to, że zachowuje on w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem porady lub prowadzeniem sprawy klienta. Taką tajemnicą objęci są również współpracownicy adwokata i personel. Zatem wszystkie przekazane przez klienta informacje i dokumenty są bezpieczne.

Profesjonalizm i etyka

Ważne jest, że adwokaci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych. Są oni także zobowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej. Brak takiego ubezpieczenia wiąże się również z odpowiedzialnością dyscyplinarną adwokata.

Kompetencje i rzetelność

Dobry adwokat to osoba, która w sposób zrozumiały wyjaśni klientowi jego sytuację prawną i w razie potrzeby przeprowadzi przez proces sądowy czy inne postępowanie. Należy pamiętać, że większość z nich ma dużo obowiązków, w ciągu dnia często przebywają poza kancelarią uczestnicząc w rozprawach sądowych, przesłuchaniach czy innych czynnościach, bądź spotykają się z klientami. Z tego względu w razie potrzeby najlepiej jest umówić się na spotkanie w konkretnym terminie niż przychodzić bez zapowiedzi do kancelarii. Nie należy się również dziwić, jeśli dzwoniąc w celu uzyskania informacji w sprawie nie zastaniemy mecenasa w kancelarii lub nie zostaniemy z nim połączeni. Wtedy warto wykazać odrobinę cierpliwości i poczekać, a na pewno oddzwoni.

Rolą adwokata jest wypracowanie jak najlepszego rozwiązania dla swojego mandanta w danej sytuacji. Pamiętać należy, że nie ma on wpływu na niektóre kwestie, takie jak chociażby termin rozprawy czy zachowanie przeciwnika procesowego.

Skuteczność

Skuteczność pełnomocnika czy obrońcy zależy także od postawy samego zainteresowanego. Jeżeli klient nie dostarcza koniecznych dokumentów na czas, nie odpowiada na wiadomości adwokata czy nie przychodzi na umówione spotkania to trudno oczekiwać, że postępowanie zakończy się sukcesem. Dlatego tak ważna jest współpraca z pełnomocnikiem czy obrońcą.

 

Powyższa lista to oczywiście dopiero początek ale jeśli adwokat, z którym chcemy współpracować, posiada owe cechy, możemy mieć pewność, że jest on godny zaufania.
Szukając dobrego adwokata w Szczecinie warto zainteresować się działaniem naszej Kancelarii Prawniczej, którą prowadzi adwokat Agnieszka Juchno-Marcjan. Szczecinianie docenili już profesjonalną pracę naszej kancelarii, która od lat z zaangażowaniem i oddaniem świadczy swoje usługi.