adwokat rodzinny szczecin

Czy skorzystać z pomocy adwokata w sprawie o rozwód czy napisać pozew samemu?

Nawet jeżeli sami zdecydujemy się napisać pozew o rozwód to zapewne i tak adwokat może okazać się niezbędny szybciej niż nam się wydaje, a tym szybciej jeżeli małżonkowie posiadają dzieci.

Wówczas w postępowaniu o rozwód będą regulowane nie tylko relacje małżonków względem siebie, ale sąd będzie rozstrzygał również o kwestiach takich jak: alimenty, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska czy miejsce pobytu dziecka. W pozwie o rozwód warto wnieść o zabezpieczenie alimentów i kontaktów na czas trwania sprawy o rozwód. Sąd wydaje postanowienie w tym zakresie, które można zażalić jeżeli jest niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek strony. Jak napisać zażalenie ? W tym właśnie momencie po raz pierwszy potrzebujemy pomocy profesjonalisty jakim jest adwokat.

A zatem adwokat:

  • pomoże prawidłowo wyliczyć koszty utrzymania rodziny oraz alimenty na dzieci i małżonka oraz podpowie jakie dokumenty warto załączyć na tę okoliczność,
  • doradzi w kwestii winy, wskaże jakie dowody należy zawnioskować, żeby wykazać przed sądem zawinienie męża,
  • sporządzi wszystkie pisma procesowe w sprawie, odpisze na pismo przeciwnika, sporządzi zażalenie lub odpowie na zażalenie przeciwnika,
  • zaproponuje i uzgodni strategię procesową co sprawia, że działania Klienta będą przemyślane i sprecyzowane już od początku,
  • będzie towarzyszył Klientowi w sądzie w trakcie przesłuchania zarówno Klienta, jak i świadków, a co więcej jeżeli Klient zapomni o czymś wspomnieć adwokat będzie czuwał nad tym, żeby zadać pytanie Klientowi o kwestie/ zdarzenia/ okoliczności, które chciał przedstawić sądowi, adwokat będzie zadawał pytania świadkom i stronie przeciwnej,
  • sporządzi apelację lub odpowie na apelację,
  • będzie obecny w sądzie dzięki czemu nawet gdy Klient nie mógł stawić się osobiście to wie, że adwokat czuwa nad sprawą,
  • będzie dostępny, gdyby Klient miał potrzebę skonsultowania bieżących relacji między małżonkami, tym bardziej, że małżonkowie w procesie o rozwód pozostają często w konflikcie co do zasadniczych kwestii jak np. opieka nad dziećmi, płatność alimentów lub jej brak,
  • będzie towarzyszył Klientowi w trakcie mediacji, jeżeli strony wyrażą na nią zgodę,
  • będzie miał dystans, czyli coś czego nie posiada Klient, który jest targany różnymi emocjami w procesie o rozwód.

Adwokat to sojusznik, ktoś kto profesjonalnie reprezentuje interesy Klienta i dąży do uzyskania rozstrzygnięcia najbardziej satysfakcjonującego Klienta.