Obsługa prawna firm Szczecin

W ramach kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców świadczymy usługi na wszystkich etapach związanych z prowadzeniem działalności, od jej założenia, przez bieżącą działalność, po ewentualną likwidację. Doradzamy małym i dużym podmiotom gospodarczym, a w tym m.in. :

 • Przygotowujemy projekty umów lub statutów założycielskich

reprezentujemy ich w postępowaniu rejestrowym przed KRS, ewentualnie pomagamy im w wypełnieniu niezbędnych do rejestracji formularzy.

 • Wspieramy naszych Klientów w bieżących sprawach dotyczących prowadzonej działalności.

Analizujemy, opiniujemy i przygotowujemy dokumentację niezbędną w firmie: wszelkiego rodzaju umowy (m.in. o pracę, współpracy, zlecenia, o dzieło, najmu, dzierżawy, leasingu). Reprezentujemy Klientów w negocjacjach oraz postępowaniach sądowych zmierzających do zabezpieczenia ich interesów (zarówno w sprawach cywilnych, szczególnie o zapłatę, jak i w sprawach z zakresu prawa pracy). W razie takiej potrzeby pełnimy dyżury w siedzibie przedsiębiorcy lub telefoniczne, praktykujemy również współpracę online. Jednym z naszych atutów jest szybkość w działaniu dlatego na zapytania odpowiadamy jeszcze tego samego dnia, najczęściej w ciągu godziny.

 • Doradzamy naszym Klientom jak mogą zadbać o swoje bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym.

Niekiedy dodanie w umowie kilku postanowień i niezbędnych klauzul może odmienić całkowicie pozycję Klienta i zabezpieczyć jego interesy (np. klauzule dotyczące: zaliczki; zadatku; przejścia korzyści i ciężarów oraz niebezpieczeństwa; miejsca wykonania umowy; wykonania zastępczego; przejścia majątkowych praw autorskich; kar umownych, warunku, zakazu konkurencji; poufności; salwatoryjna, języka i in.) W imieniu Klienta negocjujemy warunki dotyczące danej czynności prawnej, sporządzamy i opiniujemy projekty różnego rodzaju umów, m. in. umowy:

 • przedwstępne sprzedaży rzeczy,
 • sprzedaży: nieruchomości (w tym umowy deweloperskie), ruchomości, udziałów w spółce z o.o., przedsiębiorstwa,
 • najmu,
 • dzierżawy,
 • leasingu (operacyjnego i finansowego),
 • franchisingu,
 • pożyczki,
 • zlecenia,
 • zastawu
 • o roboty budowlane
 • dotyczące praw autorskich
 • o świadczenie usług
 • cesji
 • o zachowanie poufności i inne
 • Pomagamy naszym Klientom w likwidacji prowadzonej działalności

zarówno w aspekcie korporacyjnym (przygotowujemy stosowne dokumenty, uchwały oraz składamy odpowiednie formularze w KRS) oraz handlowym i kadrowym (negocjujemy warunki rozwiązania umów, m.in. najmu, dzierżawy, współpracy, pracy i in., przygotowujemy właściwe dokumenty zmierzające do ich rozwiązania, negocjujemy i przygotowujemy dokumenty dotyczące zbycia majątku przedsiębiorstwa oraz zaspokojenia wierzycieli). Reprezentujemy interesy naszych Klientów w postępowaniach sądowych.