Obsługa prawna firm Szczecin

W ramach kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców świadczymy usługi na wszystkich etapach związanych z prowadzeniem działalności, od jej założenia, przez bieżącą działalność, po ewentualną likwidację. Doradzamy małym i dużym podmiotom gospodarczym, a w tym m.in. :

 

1/ Przygotowujemy projekty umów lub statutów założycielskich

reprezentujemy ich w postępowaniu rejestrowym przed KRS, ewentualnie pomagamy im w wypełnieniu niezbędnych do rejestracji formularzy.

2/ Wspieramy naszych Klientów w bieżących sprawach dotyczących prowadzonej działalności.

Analizujemy, opiniujemy i przygotowujemy dokumentację niezbędną w firmie: wszelkiego rodzaju umowy (m.in. o pracę, współpracy, zlecenia, o dzieło, najmu, dzierżawy, leasingu). Reprezentujemy Klientów w negocjacjach oraz postępowaniach sądowych zmierzających do zabezpieczenia ich interesów (zarówno w sprawach cywilnych, szczególnie o zapłatę, jak i w sprawach z zakresu prawa pracy). W razie takiej potrzeby pełnimy dyżury w siedzibie przedsiębiorcy lub telefoniczne, praktykujemy również współpracę online. Jednym z naszych atutów jest szybkość w działaniu dlatego na zapytania odpowiadamy jeszcze tego samego dnia, najczęściej w ciągu godziny.

3/ Doradzamy naszym Klientom jak mogą zadbać o swoje bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym.

Niekiedy dodanie w umowie kilku postanowień i niezbędnych klauzul może odmienić całkowicie pozycję Klienta i zabezpieczyć jego interesy (np. klauzule dotyczące: zaliczki; zadatku; przejścia korzyści i ciężarów oraz niebezpieczeństwa; miejsca wykonania umowy; wykonania zastępczego; przejścia majątkowych praw autorskich; kar umownych, warunku, zakazu konkurencji; poufności; salwatoryjna, języka i in.) W imieniu Klienta negocjujemy warunki dotyczące danej czynności prawnej, sporządzamy i opiniujemy projekty różnego rodzaju umów, m. in. umowy:

 • przedwstępne sprzedaży rzeczy,
 • sprzedaży: nieruchomości (w tym umowy deweloperskie), ruchomości, udziałów w spółce z o.o., przedsiębiorstwa,
 • najmu,
 • dzierżawy,
 • leasingu (operacyjnego i finansowego),
 • franchisingu,
 • pożyczki,
 • zlecenia,
 • zastawu
 • o roboty budowlane
 • dotyczące praw autorskich
 • o świadczenie usług
 • cesji
 • o zachowanie poufności i inne

4/ Pomagamy naszym Klientom w likwidacji prowadzonej działalności

zarówno w aspekcie korporacyjnym (przygotowujemy stosowne dokumenty, uchwały oraz składamy odpowiednie formularze w KRS) oraz handlowym i kadrowym (negocjujemy warunki rozwiązania umów, m.in. najmu, dzierżawy, współpracy, pracy i in., przygotowujemy właściwe dokumenty zmierzające do ich rozwiązania, negocjujemy i przygotowujemy dokumenty dotyczące zbycia majątku przedsiębiorstwa oraz zaspokojenia wierzycieli).

5/ Reprezentujemy interesy naszych Klientów w postępowaniach sądowych.

 

6/ Sporządzamy umowy oraz świadczymy doradztwo na różnych etapach ich konstruowania i wykonania.

Umowy sporządzone na miarę potrzeb Twoich i Twojej firmy

Dlaczego na miarę?

Każdy ma inne potrzeby, inne priorytety i inne wymagania. Opracowane przez zespół Kancelarii setki umów pozwoliły dopracować nam wszelkie klauzule tak, aby Klient realnie odczuwał fakt rzetelnego zabezpieczenia jego interesów.

O tym, że wzory zaczerpnięte z Internetu nie gwarantują nawet minimum realnego zabezpieczenia naszych praw przekonujemy się zwykle, gdy jest już za późno.

Jaka była nasza droga do doskonałości?

Zamiłowanie do umów zrodziło się u mnie jeszcze na studiach. Jako tzw. freelancer sporządzałam coraz to różniejsze kontrakty. Dalej w ramach praktyk studenckich doskonaliłam ten warsztat, by później móc zyskać pełną biegłość w formułowaniu odpowiednich zapisów umownych. Nabierane rok po roku doświadczenie sprawiło, że wachlarz sporządzanych umów nieustannie się poszerzał, rozwijając się zarówno pod kątem branż korzystających z naszych usług, jak i pod kątem terytorialnym.

W ostatnich latach okazało się, że dzięki środkom porozumiewania się na odległość nie ma żadnych granic. Sporządzamy umowy zarówno w ramach podwykonawstwa dla większych międzynarodowych warszawskich kancelarii, jak również współpracujemy z przedsiębiorstwami z Krakowa, Wrocławia oraz Gdańska.

Poniżej prezentujmy przykładowy wykaz umów, które mieliśmy okazję sporządzać lub świadczyć doradztwo na różnych etapach konstruowania i wykonania umów:  

1/ Umowy z zakresu inwestycji budowlanych:

 • Umowa o prace projektowe i nadzór autorski
 • Umowa o generalną realizację inwestycji budowlanej
 • Umowa deweloperska
 • Umowa o roboty budowlane
 • Umowa o prace remontowe

2/ Umowy z zakresu działalności przedsiębiorstwa:

 • Umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania – tzw. kontrakt menadżerski
 • Umowa consultingu
 • Umowa o dofinansowanie przedsiębiorcy
 • Umowa o przeprowadzenie badania due deligence
 • Umowa agencyjna

3/Umowy o pośrednictwo handlowe i z zakresu promocji:

 • Umowa outsourcingu
 • Umowa o świadczenie usług maklerskich
 • Morska umowa agencyjna
 • Ubezpieczeniowa umowa agencyjna
 • Bankowa umowa agencyjna
 • Umowa o pozycjonowanie strony internetowej
 • Umowa sponsoringu

4/ Umowy bankowe

 • Umowa faktoringu
 • Umowa forfaitingu
 • Umowa kredytu bankowego
 • Umowa gwarancji bankowej

5/ Umowy kompensacyjne:

 • Umowa barterowa
 • Umowa offsetowa

6/ Umowy z zakresu praw własności przemysłowej

 • Klasyczna umowa o przeniesienie prawa własności przemysłowej
 • Umowa licencyjna
 • Umowa dotycząca know-how
 • Umowa wydawnicza
 • Umowa franchisingowa

7/ Umowy transportowe i turystyczne

 • Umowa przewozu
 • Umowa przewozu lotniczego
 • Umowa czarteru
 • Umowa o imprezę turystyczną
 • Umowa timeshare
 • Umowa pośrednictwa w odsprzedaży timeshare

8/ Inne umowy np.:

 • Umowa sprzedaży ( na przedpłaty, na zamówienie, na raty)
 • Umowa o kredyt konsumencki
 • Umowa najmu lokalu usługowego i najmu mieszkania
 • Umowa dzierżawy
 • Umowa dostawy
 • Umowa kontraktacji
 • Umowa leasingu
 • Umowa spedycji
 • Umowa komisu
 • Umowa o podział majątku/dział spadku

 

Dlaczego możemy Tobie pomóc?

 • mamy wiedzę i doświadczenie w konstruowaniu najbardziej skomplikowanych umów;
 • posiadamy bazę umów naszego autorstwa, które już teraz z powodzeniem funkcjonują w obrocie gospodarczym i ułatwiają życie naszym Klientom
 • wiemy na co zwracać szczególną uwagę przy sporządzaniu umów – wiedza pochodzi również z sal sądowych, często występujemy również w charakterze pełnomocnika procesowego i mamy okazję, żeby przyjrzeć się nieścisłościom umownym z bliska;
 • odległość nie ma znaczenia – dokumenty możemy sobie przesyłać za pomocą środków komunikacji na odległość;
 • cena usługi jest relatywnie niska w porównaniu do ewentualnych kar umownych czy innych roszczeń, które mogą powstać w wyniku nierzetelnego sporządzenia umowy;
 • szanujemy Twój czas – podejmujemy maksimum starań, aby sporządzić umowę maksymalnie w terminie 7 dni.

Oto jak możemy Tobie pomóc:

 • możemy sporządzić umowę od podstaw lub przeredagować jej treść;
 • możemy Tobie doradzić co warto zmienić w umowie, którą zamierzasz podpisać;
 • możemy doradzić Tobie w zakresie rozwiązania umowy z możliwie najmniejszym uszczerbkiem dla Ciebie;
 • możemy reprezentować Ciebie lub Twoje przedsiębiorstwo w sporze gospodarczym przed sądami wszystkich instancji;
 • możemy przeprowadzić dla Ciebie i Twojego kontrahenta mediację gospodarczą, która w przypadku osiągnięcia porozumienia, po zatwierdzeniu przez sąd zastąpi wieloletni proces;
 • język angielski nie jest dla nas problemem – redagujemy również w języku obcym;
 • sporządzamy opinie prawne z zakresu umów.