Prawo nieruchomości

Kancelaria w swojej ofercie prowadzi obsługę prawną dotyczącą nieruchomości związaną z własnością oraz  korzystaniem z nieruchomości.

Negocjowanie, sporządzanie i opiniowane umów sprzedaży nieruchomości oraz umów deweloperskich

Umowa sprzedaży nieruchomości, a także inne związane z własnością jak np. umowa zamiany, darowizny, czy umowa dożywocia przenoszą własność na nabywcę, w związku z tym kluczowe jest właściwe i specjalistyczne sformułowanie postanowień umowy- tak, aby zabezpieczyć interesy stron. Dodatkowe zapisy jak m.in. ustanowienie hipoteki, poddanie się egzekucji zazwyczaj zasadniczo zmieniają sytuację i możliwości stron w dochodzeniu przysługujących im praw.

Reprezentując interesy naszych Klientów uczestniczymy w negocjacjach warunków sprzedaży/kupna, podziału majątku, działu spadku, opiniujemy i przygotowujemy projekty umów przedwstępnych, sprzedaży/kupna/zamiany, a także deweloperskich. Umowy deweloperskie zwykle są bardzo obszerne i dla kupującego zwykle niezrozumiałe, dlatego analizujemy treść umów deweloperskich, a następnie opiniujemy.

 

Negocjowanie, przygotowywanie i opiniowanie umów najmu, dzierżawy, dochodzenie roszczeń z umów

Doradzamy naszym Klientom we wszystkich sprawach dotyczących korzystania z nieruchomości. Rekomendujemy najlepsze rozwiązania dla Klienta, przedstawiamy różnorodne możliwości zapisów umownych, a także przedstawiamy ryzyko związane z niekorzystnymi zapisami w umowie, na które naciska druga strona kontraktu.  Odpowiednie zapisy i postanowienia umów mają istotne znaczenie dla zabezpieczenia interesów naszych Klientów i mogą zmienić całkowicie pozycję oraz możliwości dochodzenia praw przysługujących Klientom Kancelarii.

 

Negocjacje w imieniu przedsiębiorców / świadomy najem

Otaczamy specjalistyczną opieką prawną klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców, którzy rozważają najem/dzierżawę nieruchomości gruntowych, budynków i lokali oraz tzw. obiektów budowlanych. Dodatkowe postanowienia w umowach szczególnego znaczenia nabierają w przypadku lokali użytkowych niekiedy konieczne jest dodanie zapisów o minimalnym okresie trwania umowy, zgodzie na podnajem i remonty, rozliczeniu remontów i nakładów w czynszu. Dlaczego to takie ważne ?

Często najem nowego biura jest związany ze sporymi nakładami, w tym np. adaptacyjnymi? To od postanowień umowy będzie zależało czy najemca będzie mógł żądać zwrotu poniesionych kosztów w sytuacji gdy np. lokal będzie niezgodny z zapewnieniami najemcy, będzie miał wadliwe ogrzewanie, będzie sukcesywnie zalewany przez sąsiada lub wystąpią inne okoliczności.

Należy być świadomym tego, że przedstawiona najemcy umowa została przygotowana z pewnością przed sztab prawników, aby możliwie najlepiej chronić interesy wynajmującego. Aby prawa najemcy nie zostały ograniczone do kodeksowego minimum niezwykle ważne jest odpowiednie zredagowanie umowy najmu, tak, aby zabezpieczała w sposób należyty interesy najemcy, tym bardziej, że w przypadku umów lokali użytkowych najczęściej najemca może stracić setki tysięcy złotych.

 

Reprezentowanie klienta w postępowania przedsądowych i sądowych

Reprezentujemy interesy naszych Klientów we wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości, zarówno na etapie przedsądowym, jak i w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Etap przedsądowy to najczęściej porada prawna, a następnie reprezentowanie Klienta przed osobami trzecimi, instytucjami i organami oraz negocjacje zmierzające do zawarcia ugody. W sytuacjach, w których niemożliwe jest zawarcie porozumienia występujemy w imieniu Klienta w postępowaniu sądowym, a dalej egzekucyjnym.