Rozwód

Postępowanie rozwodowe traktujemy jako proces wielowątkowy, myślimy i szukamy rozwiązań kompleksowych, które rozwiążą całkowicie problem Klienta. Wbrew pozorom rozwód nie jest postępowaniem jednotorowym, dlatego naszych Klientów informujemy o tym, na co warto zwrócić uwagę przy końcowym rozstaniu. Działamy wielotorowo, a wszystko po to, aby zaoszczędzić czas Klienta. Dlaczego mielibyśmy czekać z podziałem majątku, aż zakończy się sprawa o rozwód – skoro mogą toczyć się równolegle? Odpowiednia optymalizacja podejmowanych czynności prawnych pozwoli zaoszczędzić Klientom mnóstwo czasu, być może i lat, sporu z małżonkiem.

Postępowanie rozwodowe jest jednym z trudniejszych postępowań jako, że w tym jednym miejscu przeplatają się zarówno konieczność znajomości prawa, ale też emocje. Klienci chcieliby jednocześnie zachować się w porządku wobec drugiego małżonka, a z drugiej strony uzyskać korzystne dla siebie rozwiązanie, a zatem pokonać drugą stronę. W tym miejscu przychodzi z odsieczą adwokat, który jest z dala od emocji, które towarzyszą małżonkom i pozwala zachować trzeźwy umysł, walcząc o najkorzystniejsze rozwiązanie sprawy dla Klienta. Należy pamiętać, że dobre przeprowadzenie postępowania o rozwód może przynosić korzyści przez długie lata, np. poprzez uzyskanie satysfakcjonujących alimentów na małżonka czy na dzieci. W postępowaniu o rozwód tworzymy przyszłość i warto o nią zadbać w sposób przemyślany oraz solidny.

Jak mogę się rozwieść?

To pytanie o „zasady gry” jest bardzo częste. Rozwieść można się na wiele sposobów, angażując czas i pieniądze – bardziej lub mniej. Sprawę o rozwód rozpoczynamy przede wszystkim o konsultacji, tak, aby starannie dobrać strategię, która pozwoli uzyskać założony cel, a przede wszystkim będzie respektowała priorytety wskazywane przez Klienta. Priorytetem może być szybki czas uzyskania rozwodu, wysokie alimenty, wina małżonka czy uniknięcie tzw. prania brudów.

Jakie mam opcje w kwestii winy?

Sąd może rozwiązać przez rozwód małżeństwo stron bez orzekania o winie, z orzeczeniem winy jednego z małżonków lub z orzeczeniem winy za rozpad związku obojga małżonków.

  • Rozwód bez orzekania o winie

Z tym rozwiązaniem spotykamy się, gdy małżonkowie rozchodzą się w zgodzie lub gdy nie chcą roztrząsania problemów małżeńskich na sali sądowej z uwagi na dobro dzieci. Rozwód bez orzekania o winie możliwy jest jedynie w sytuacjach, gdy oboje małżonkowie zgodnie wnoszą o taki rozwód. Każde postępowanie rozpoczynamy od rozmowy z Klientem, w trakcie której analizujemy sprawę, interesy Klienta i możliwe do osiągnięcia cele. Pouczamy Klienta z czym wiąże się decyzja o rozwodzie bez orzekania o winie i jeżeli wspólnie dojdziemy do porozumienia, że jest to opcja najlepsza dla Klienta wówczas podejmujemy działania jeszcze na etapie przedsądowym. Jakie? Kontaktujemy się z drugą stroną lub jej pełnomocnikiem, aby wypracować porozumienie. Następnie poczynione ustalania zapisujemy w formie postanowień umownych i przedkładamy w sądzie. Dobre porozumienie pozwala zaoszczędzić wiele stresu zarówno w trakcie procesu, ale i po rozwodzie. Małżonkowie mają uzgodnione wiele istotnych kwestii, które zwykle bywają przyczyną licznych sporów między byłymi małżonkami, a dotyczącymi spraw istotnych jako, że związanych z wychowaniem dzieci. Już na etapie przedprocesu podejmujemy próby uregulowania stosunków majątkowych małżonków, a tym samym negocjujemy warunki podziału majątku. Każdy z małżonków może mieć inne priorytety, jeden bowiem jest zainteresowany szybkim rozwodem, drugi zaś pragnie jak najszybciej uregulować swoją sytuację finansową. To naszym zdaniem dobry czas, żeby wypracować ogólne porozumienie, które pozwoli małżonkom kompleksowo uzgodnić zasady rozstania.

Sprawy przeprowadzone we wskazany wyżej sposób z reguły przebiegają sprawnie i mają pozytywny wpływ na dalsze relacje byłych małżonków, którzy nawet po rozwodzie będą musieli współdziałać np. przy wychowywaniu wspólnych dzieci.

Jako adwokat towarzyszę Klientom i wspieram ich na każdym etapie sprawy – od etapu przedsądowego, przez złożenie pozwu i dalszych niezbędnych pism procesowych – po złożenie środków odwoławczych. Reprezentuję Klienta zarówno w trakcie rozmów negocjacyjnych, jak i u mediatora, a także w sądzie zarówno przed Sądem Okręgowym, jak i Sądem Apelacyjnym. Zawsze służę radą, ponieważ widzę więcej niż Klient, choćby z uwagi na fakt, że Klient często po raz pierwszy przechodzi przez rozwód. Ja zaś jako adwokat „rozwodziłam się” już niezliczenie wiele razy i łatwiej mi przewidzieć, w którym kierunku potoczy się sprawa, a także jak ułożą się relacje małżonków po rozwodzie.

  • Rozwód z orzeczeniem o winie

Klient musi wejść w postępowanie o rozwód z orzeczeniem o winie przede wszystkim świadomie. Musi wiedzieć jakie są korzyści, ale również jakie mogą być minusy dociekania winy drugiej strony. W sytuacji kiedy wspólna rozmowa z Klientem prowadzi do wniosku, że żądanie rozwodu z orzeczeniem o wyłącznej winie drugiego małżonka jest uzasadnione i warto obrać taki kierunek, przystępujemy do kolejnego etapu przygotowania do sprawy w postaci gromadzenia, analizy i selekcji dowodów, jakimi dysponuje Klient. Jako wieloletni adwokat rodzinny umiejętnie analizuję i doradzam jakie dowody warto załączyć w sądzie, dalej wskazuję te, które możemy załączyć, a także uzasadniam dlaczego część dowodów moim zdaniem jest bezwartościowa i może jedynie przesłonić sądowi to co tak naprawdę jest istotne w sprawie. Dążę do tego, aby każda decyzja Klienta, niezależnie od etapu sprawy, podejmowana była z pełną świadomością oraz przekonaniem co do jej słuszności. Niemniej zawsze słucham Klienta i jeżeli jego życzeniem jest całkowite zdanie się na mnie, doradzam i podejmuję decyzje ograniczając jego udział do minimum. Staram się być głosem rozsądku w tym czasie często bardzo trudnym dla Klienta.

  • Rozwód z obcokrajowcem

Z uwagi na fakt, że biegle władam językiem angielskim prowadzę również sprawy obcokrajowców, którzy weszli w jakiekolwiek stosunki, w tym przypadku małżeńskie, na terytorium Polski. Znajomość języka angielskiego pozwala mi nie tylko na kontakt z Klientem w języku angielskim, ale również na swobodną analizę dokumentów napisanych w obcym języku. Sprawy o rozwód z udziałem obcokrajowców nie różnią się od spraw rozwodowych obywateli Polski. Niemniej istotne znaczenie ma przede wszystkim ustalenie polskiej jurysdykcji. Na wstępie ustalam czy rozwód przed polskim sądem jest możliwy, a następnie prowadzę czynności o charakterze przygotowawczym, o których mowa wyżej. Dokonuję selekcji dokumentów, a następnie decyduję, które z nich warto przetłumaczyć, albowiem sprawy z udziałem obcokrajowców zawsze wymagają składania pism i dokumentów wraz ze stosownymi tłumaczeniami wykonanymi przez tłumacza przysięgłego. Zwykle rekomenduję Klientom zebranie i przetłumaczenie niezbędnych dokumentów, ponieważ znacznie przyspiesza to rozpoznanie sprawy. Oczywiście współpracuję z biegłymi tłumaczami różnych języków tak, aby móc również w tej kwestii jak najmniej angażować Klienta. Towarzyszę i wspieram naszych Klientów na każdym etapie sprawy – od etapu przedsądowego, w tym przygotowania i przetłumaczenia dokumentów – przez złożenie pozwu i dalszych niezbędnych pism procesowych – po złożenie środków odwoławczych.