Separacja

Sprawy o separację pojawiają się wtedy, kiedy małżonkowie oddalili się od siebie, nie chcą jeszcze jednak zdecydować się na definitywne rozstanie i rozwód. Przesłanką do uzyskania orzeczenia o separacji jest wystąpienie zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, przy czym rozkład ten nie musi być trwały. Wręcz przeciwnie, małżonkowie mają wówczas założenie, że kiedy pobędą osobno i od siebie nieco odpoczną, nabiorą dystansu do piętrzących się w związku kłótni i nieporozumień, wrócą do wspólnego pożycia. Podobnie jak w przypadku spraw o rozwód, wystąpienie rozkładu pożycia musi zostać wykazane przez stronę wnoszącą pozew. Naszym klientom zapewniamy pomoc na każdym etapie sprawy od etapu poprzedzającego sąd, przez złożenie pozwu/wniosku i dalszych niezbędnych pism procesowych oraz środków odwoławczych.

Warto pamiętać, że w przypadku separacji możliwy jest wybór dwóch opcji:

a) procesowej – wtedy składany jest pozew o orzeczenie separacji
b) nieprocesowej – wtedy składany jest zgodny wniosek małżonków o orzeczenie separacji (opcja nieprocesowa możliwa jest wyłącznie w przypadku małżonków nieposiadających małoletnich dzieci).

Separacja może być w każdej chwili na wniosek małżonków zniesiona – powracają oni tym samym do wspólnego małżeńskiego pożycia i ustroju wspólności majątkowej. W sprawach o separację przygotowujemy niezbędne dokumenty, sporządzamy pisma, a także towarzyszymy klientom w trakcie sprawy sądowej.