Porady prawne – wszystkie

Zakaz konkurencji w umowie zlecenia

W ramach kontynuacji tematyki zakazu konkurencji w niniejszym artykule zostanie omówiony zakaz konkurencji w umowie innej niż umowa o pracę.   Jak wiadomo powszechną z ostatnich latach praktyką jest zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, na przykład umowami zlecenia. Stosując analogię do rozwiązań charakterystycznych dla umów o pracę, zleceniodawcy zawierają w umowach tzw. zakaz konkurencji,

12 stycznia 2021|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Umowy|

Kara pieniężna za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Za utrudnianie kontaktów z dzieckiem grozi kara pieniężna. Poniżej wyjaśniamy kto może taką karę otrzymać i jak przebiega postępowanie.   Rodzice, którzy nie wykonują swoich obowiązków zgodnie z wydanym orzeczeniem sądu w przedmiocie kontaktów z dzieckiem lub zawartej ugody, nie pozostają bezkarni. Kodeks postępowania cywilnego reguluje kwestie związane z sankcjami pieniężnymi za naruszenie obowiązków w

7 stycznia 2021|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Zarząd majątkiem dziecka

Niniejszy artykuł poświęcony jest tematyce zarządu majątkiem dziecka. To z pozoru oczywiste zagadnienie może okazać się problematyczne w praktyce. W celu uniknięcia komplikacji związanych z majątkiem dziecka warto zaznajomić się z treścią przepisów prawnych opisanych poniżej. Na wstępie wskazać należy, że sprawowanie pieczy nad majątkiem dziecka stanowi jeden z elementów władzy rodzicielskiej. Ściśle o zarządzie

Zarząd we wspólnocie mieszkaniowej

Omawiając kwestię zarządu we wspólnocie mieszkaniowej, należy w pierwszej kolejności rozróżnić małą wspólnotę mieszkaniową od dużej. O małej wspólnocie mieszkaniowej mówi się wtedy, gdy liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż 3. Wówczas do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.

7 grudnia 2020|Kategoria: Porady prawne - wszystkie|

Ceny transferowe

Ceny transferowe - czym są i jak przygotować dokumentację   Ceny transferowe uregulowane są zarówno w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (podatek CIT), jak i w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek PIT). Zgodnie z treścią art. 23m ust.

20 listopada 2020|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Umowy|

Zakaz konkurencji

Czym jest zakaz konkurencji? Zakaz konkurencji jest umową lub częścią umowy głównej, w ramach której jedna ze stron zobowiązuje się do nie podejmowania działań konkurencyjnych. Zakaz ten może przybierać różne formy np. zakazu podjęcia stosunku pracy z podmiotami konkurencyjnymi, zakazu współpracy, świadczenia określonych usług na rzecz podmiotów konkurencyjnych. Samo pojęcie działalności konkurencyjnej nie ma definicji

16 listopada 2020|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Umowy|

Umowa leasingu – wszystko co należy o niej wiedzieć

W dzisiejszych czasach umowa leasingu jest bardzo popularna. Coraz więcej osób decyduje się na nią. Co należy wiedzieć o umowie leasingu?   Przede wszystkim czym jest w ogóle leasing, oraz czy ma swoje indywidualne uregulowanie prawne? Leasing jest umową cywilnoprawną zawieraną pomiędzy dwoma podmiotami. Polega na tymczasowym przekazaniu do użytku określonego przedmiotu w zamian za

30 października 2020|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Umowy|

Umowa zlecenia

Umowa zlecenia jest bardzo często wykorzystywaną umową dlatego poniżej postaramy się omówić ją dokładniej od strony prawnej.   Zgodnie z treścią art. 735 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Zaznaczyć należy, że poprzez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do starannego działania.

22 października 2020|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Umowy|

Umowa o dzieło a umowa o roboty budowlane

Umowy o działo oraz umowy o roboty budowlane - ze względu na to, że niejednokrotnie pojawiają się problemy w kwalifikacji tych umów, warto bliżej przyjrzeć się ich cechom. Art. 627 Kodeksu cywilnego stanowi, że przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Zgodnie z treścią art.

1 października 2020|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Umowy|

Regulamin sklepu internetowego

Okres pandemii i społecznej izolacji przyczynił się do tego, że jeszcze więcej sklepów przeniosło się do Internetu. Korzystne rozwiązanie dla wielu przedsiębiorców stanowi dla nich jednocześnie nowe wyzwanie, bowiem prowadzenie biznesu w sieci wiąże się z dodatkowymi obowiązkami. Jednym z nich jest właśnie konieczność zamieszczenia regulaminu sklepu internetowego.   Otóż art. 8 Ustawy z dnia

15 września 2020|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Umowy|
Go to Top