Porady prawne – wszystkie

Orzecznictwo spadkowe

Dobra argumentacja to pewny sukces – przykładowe orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące spraw spadkowych i podziału majątku.   O tym, że nasza Kancelaria zajmuje się sprawami działowymi, czyli dzieleniem majątku spadkowego oraz majątku małżonków mogą Państwo przeczytać na naszej stronie internetowej. Tym razem zdradzimy Państwu trochę naszej kancelaryjnej kuchni. Sposób w jaki powstają nasze pisma, jak

Eksmisja przez uprawnionego do spadku – Jakie kroki należy podjąć, by pozbyć się niechcianego lokatora?

Tematem niniejszego artykułu jest eksmisja przez uprawnionego do spadku. Zdarzają się bowiem sytuacje, że przedmiotem dziedziczenia jest lokal, w którym zamieszkuje osoba inna niż spadkobierca i nie wyraża ona woli dobrowolnego opuszczenia lokalu.   Jakie kroki należy podjąć, by pozbyć się niechcianego lokatora? Czy przysługujące spadkobiercy prawo własności gwarantuje powodzenie eksmisji? Podstawę żądania właściciela do

Dobry adwokat – czym się charakteryzuje i jakie powinien posiadać kwalifikacje

Dobry adwokat - jakie cechy oraz kwalifikacje powinien posiadać?   W pierwszej kolejności wyjaśnić należy kim jest adwokat. Adwokat jest to osoba, która uzyskała tytuł magistra prawa, a następnie po przejściu kolejnej ścieżki edukacji zdała z wynikiem pozytywnym egzamin zawodowy i uzyskała tytuł adwokata. Podobnie wygląda ścieżka zawodowa radców prawnych. Od tych drugich należy odróżnić

19 czerwca 2020|Kategoria: Porady prawne - wszystkie|

Separacja a rozwód – różnice i podobieństwa

Czym różni się rozwód od separacji? Wyjaśniamy różnice i podobieństwa   Przed podjęciem decyzji o wystąpieniu z pozwem o rozwód należy bliżej przyjrzeć się jeszcze jednej instytucji prawa rodzinnego, tj. separacji. Niekiedy warto jest najpierw wystąpić z pozwem o orzeczenie separacji, ponieważ jest ona mniej dotkliwa dla małżonków, a jednocześnie jej konsekwencje są zbliżone do

5 czerwca 2020|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Oświadczenie o stanie zdrowia a odpowiedzialność za niezgodne z prawdą wypełnienie karty niezbędnej do skorzystania z usług

Stopniowo wprowadzane są kolejne etapy luzowania obostrzeń spowodowanych epidemią wirusa znanego jako COVID – 19. Rząd podejmuje decyzje o wznowieniu działania coraz to nowych branż usługowych, które jednak obwarowane są licznymi wytycznymi jakie świadczący usługi w danym segmencie gospodarki musi spełnić. Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem w obiekcie zarówno personelu, jaki i

29 maja 2020|Kategoria: Porady prawne - wszystkie|

Zapis zwykły i zapis windykacyjny – rozporządzenia testamentowe

Niniejszy artykuł poświęcony jest omówieniu rozporządzeń testamentowych jakimi są zapis zwykły i zapis windykacyjny, w szczególności wskazaniu różnic między zapisami. Zarówno zapis zwykły, jak i zapis windykacyjny prowadzą do tego, aby osoba na rzecz której spadkodawca dokonał zapisu, uzyskała tytuł prawny do określonej rzeczy lub prawa. O zapisie zwykłym stanowi art. 968 §1 Kodeksu Cywilnego.

Prawo spadkowe – ogólne informacje

Prawo spadkowe to dział prawa cywilnego regulujący przejście ogółu praw i obowiązków majątkowych zmarłego na następcę prawnego. Tym samym poszukując odpowiednich regulacji prawnych w tym zakresie należy sięgnąć do Kodeksu Cywilnego – a konkretniej Księgi Czwartej ustawy pod tytułem Spadki. Tutaj zapoznamy się z wszelkimi aspektami materialnymi tej regulacji. Poszukując zaś informacji na temat procedury

Umowa najmu lokalu mieszkalnego – na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy

Na co zwrócić uwagę i jak bezpiecznie podpisać umowę najmu lokalu mieszkalnego? Po zapoznaniu się z ofertami i ostatecznym wyborze lokalu mieszkalnego przychodzi moment podpisania umowy. Ustawa przewiduje obowiązek zawarcia umowy na piśmie w przypadku, gdy zawierana jest na czas dłuższy niż rok. Jeżeli forma nie zostanie zachowana, umowę uważa się za zawartą na czas

4 maja 2020|Kategoria: Porady prawne - wszystkie|

Koronawirus a kontakty z dzieckiem

Okoliczności z jakimi zmaga się aktualnie niemal cały świat nie pozostają bez wpływu na stosunki rodzinne. Pandemia koronawirusa dotyka relacji rodzic - dziecko, a mianowicie kwestii realizowania orzeczonych uprzednio przez sąd kontaktów z małoletnim. Wzrost liczby zakażeń koronawirusem spowodował pojawianie się sytuacji, w których rodzic, z którym przebywa dziecko odmawia wydania małoletniego drugiemu rodzicowi, w

17 kwietnia 2020|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Koronawirus a alimenty – mini poradnik rodzica w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią

Konsekwencje ogólnoświatowej pandemii koronawirusa dotykają już każdego z nas – bezpośrednio lub pośrednio, w większym czy mniejszym stopniu. Jednak szczególną uwagę należy skupić na tych, którzy mogą odczuć przychodzący kryzys najdotkliwiej, a zarazem samodzielnie nie są w stanie mu zaradzić. Chodzi oczywiście o dzieci, których rodzice z różnych względów żyją w rozłączeniu. Wówczas zazwyczaj ten

16 kwietnia 2020|Kategoria: Porady prawne - wszystkie|