Porady prawne – wszystkie

Czy musisz podzielić się firmą z byłym małżonkiem?

Dziś kilka słów o podziale majątku, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy w ramach własnych firm współtworzyli majątek wspólny. Pierwszą myślą, która przychodzi zazwyczaj do głowy, gdy pytam klientów, jakie składniki będą dzielone w ramach podziału majątku, bywają dom, środki pieniężne i kredyty. Te trzy płaszczyzny to zdecydowanie tematy wiodące. Z niemałym zdziwieniem spotykam się, gdy dopytuję o firmy, odnoszę wrażenie, że

Rebus sic stantibus – jako furtka na gospodarcze galimatiasy i nieaktualne stawki w umowach

Rebus sic stantibus – jako furtka na gospodarcze galimatiasy i nieaktualne stawki w umowach Jeżeli jesteś: Deweloperem Inwestorem Wykonawcą Przedsiębiorcą nawiązującym długotrwałe umowy ta publikacja może okazać się szczególnie przydatna. Minione miesiące pokazują nam, że zmiany gospodarcze, kontraktowe, a przede wszystkim ceny materiałów/ produktów szybują w górę – zaś zobowiązania umowne zaciągnięte wiele lat temu

20 czerwca 2022|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Umowy|

Rozprawy zdalne – fakt czy mit?

Rozprawy sądowe zdalne - fakt czy mit? Zdecydowanie fakt, chociaż z jakością połączeń bywa różnie. Dziś przygotowałam dla Państwa garść informacji praktycznych z zakresu formy przeprowadzania rozpraw. Warto tę informację zapamiętać, ponieważ to udogodnienie dotyczy nie tylko uczestników postępowania, ale również świadków. W praktyce, można złożyć wniosek o przesłuchanie w formie zdalnej. Jeszcze kilka lat

13 maja 2022|Kategoria: Porady prawne - wszystkie|

Podział majątku małżonków z kredytem hipotecznym w tle

Podział majątku, który w swoim składzie zawiera nieruchomości obciążone kredytem hipotecznym Podział majątku to jedno z bardziej skomplikowanych zagadnień, którymi zajmuje się nasza Kancelaria. Często zdarza się nam prowadzić podział majątku, który w swoim składzie zawiera nieruchomości obciążone kredytem hipotecznym. Już na tym etapie warto wskazać, że nie jest to sprawą prostą, ani oczywistą jak

Ochrona prawna dziecka przed rozpowszechnianiem i udostępnianiem jego wizerunku przez rodziców

Ochrona prawna dziecka przed rozpowszechnianiem i udostępnianiem jego wizerunku przez rodziców 1. Wstęp Udostępnianie zdjęć dzieci na portalach społecznościowych jest zjawiskiem stosunkowo nowym, niemniej niejednokrotnie niosącym zagrożenie dla małoletniego na różnych płaszczyznach. Jeszcze dorasta pierwsze pokolenie, którego zdjęcia były publikowane w Internecie od pierwszych chwil po narodzinach. Można przypuszczać, że w kolejnych latach, dorosłe już

14 lutego 2022|Kategoria: Porady prawne - wszystkie|

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej dobry wybór czy ryzyko w czasie trwającej pandemii?

Czy upadłość konsumencka to dobry wybór? Czy może ryzyko w czasie pandemii? Upadłość konsumencka w aktualnej odsłonie jest w nową instytucją w prawie polskim pozwalającą na wszczęcie sądowego postępowania upadłościowego osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (konsumentom), którzy popadli w stan niewypłacalności. Stan ten powstaje w momencie, w którym dłużnik nie jest w stanie spłacać na

11 stycznia 2022|Kategoria: Porady prawne - wszystkie|

Intercyza z rozsądku czy z nieufności?

Kiedy można zawrzeć intercyzę i w jaki sposób to zrobić i jakie wywołuje ona konsekwencje. Małżeństwo to nie tylko kwestia wyboru najwłaściwszej osoby, ale także wyboru najbardziej dogodnego ustroju majątkowego. Stereotypy na temat intercyzy mówią, że zawiera się ją z nieufności do współmałżonka. Tego typu ostrożność dotycząca swojego majątku nie jest jednak jedyną przyczyną zawarcia

25 sierpnia 2021|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Unieważnienie aktu notarialnego

Jak unieważnić akt notarialny? Zawód notariusza ma swoją tradycję już od czasów starożytnych. Jest to szczególny rodzaj zawodu zaufania publicznego, a jego istota polega na tym, że notariusz, działając z upoważnienia udzielonego mu przez władzę publiczną, stwierdza fakty, które mają istotne znaczenie prawne. Sporządzane przez notariusza akty notarialne mają być gwarancją pewności prawa i powstania

9 sierpnia 2021|Kategoria: Porady prawne - wszystkie|

Błąd medyczny – czy lekarz jest zawsze winny?

Czy lekarz jest zawsze winny błędu medycznego? Nikt nie wie tak dobrze jak lekarz, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Uwaga ta ma również odniesienie do występowania błędu medycznego. W tym artykule przedstawimy Państwu informacje o tym, co zrobić w sytuacji, kiedy błąd taki wystąpi i jakie środki obrony swoich praw może zastosować lekarz obwiniony

4 sierpnia 2021|Kategoria: Porady prawne - wszystkie|

Dochodzenie alimentów na dziecko od cudzoziemca

Jak wygląda dochodzenie alimentów na dziecko od cudzoziemca? Obowiązek alimentacyjny względem dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać spełnia ważne funkcje społeczne. Przede wszystkim umacnia więzi rodzinne i wzajemną odpowiedzialność za innych członków rodziny. Rodzice naturalnie są zobowiązani do utrzymania swego potomstwa i do przygotowania go do samodzielnego życia. Dotyczy to zarówno dziecka

28 lipca 2021|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|
Go to Top