Porady prawne – wszystkie

Błędy w umowach – na co uważać?

Na co uważać podpisując umowy oraz jak unikać błędów W naszym życiu zawieramy setki, a co niektórzy pewnie i tysiące umów. O ile umowa jest sporządzona w formie aktu notarialnego, o tyle wiemy, że jej sporządzenie powierzamy specjaliście, którym jest notariusz. Podobnie jest, gdy po konsultacji z prawnikiem to jemu powierzamy sporządzenie umowy, która spełni

13 maja 2019|Kategoria: Porady prawne - wszystkie|

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Rozwód a dziecko. Jak utrzymywać kontakt z dzieckiem po rozwodzie Rozstania staja się dla związków niemal codziennością. Nie sztuką jest w ferworze złych emocji i robienia sobie na złość manipulować dzieckiem dla osiągnięcia własnego widzimisię, sztuką jest wśród tak wielu skrajnych emocji mieć w sobie tyle odpowiedzialności, żeby na rozstaniu nie ucierpiały wspólne dzieci. Dla

13 maja 2019|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Spadek – jak najszybciej go uzyskać?

Jak najszybciej uzyskać spadek? Często słyszę pytanie czy tuż po śmierci możemy swobodnie dysponować mieszkaniem czy autem zmarłego krewnego.  Często też zastanawiamy się od czego zacząć niekiedy długi i mozolny proces uregulowania kwestii spadkowych. Postaram się Państwu przybliżyć, jakie kroki należy podjąć, aby wejść w prawa zmarłego bliskiego i móc dysponować jego majątkiem. Otóż, możemy

Najem lokalu

Jak bezpiecznie wynająć lokal? Na wstępie pozwolę sobie podkreślić, że przy wydawaniu przedmiotu najmu, jak i przy zwrotnym przekazaniu lokalu warto sporządzić protokół, a nawet wzbogacić go o zdjęcia nieruchomości. Unikniemy dzięki temu nieporozumień co do tego w jakim stanie przejęliśmy nieruchomość, co okazuje się szczególnie przydatne przy rozliczeniach końcowych i żądaniu zwrotu kaucji. Sen

24 kwietnia 2019|Kategoria: Porady prawne - wszystkie|

Wspólny majątek małżonków

Do wspólnego majątku małżonków należą w szczególności: Pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, czyli np. oszczędności małżonków, które zgromadzili w trakcie trwania związku, przy czym nie ma tu znaczenia fakt, że wyłącznie jeden małżonek pracował i uzyskiwał z tego tytułu wynagrodzenie; Dochody z majątku wspólnego, jak również z

Odwołanie darowizny

Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze niewykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. A co w przypadku, gdy darowiznę już wykonano? Jeżeli po wykonaniu darowizny

16 kwietnia 2019|Kategoria: Porady prawne - wszystkie|

Intercyza

Intercyza, czyli nic innego jak majątkowa umowa małżeńska, starszym pokoleniom kojarzy się głównie z amerykańskim filmem albo gwiazdorskimi ślubami rodem z Hollywood. Tymczasem młode pokolenie jest już inne, bardziej świadome tego, że gromadzenie do wspólnego worka nie zawsze popłaca. Coraz częściej wszystko jest na pół albo coś jest twoje lub moje, coraz mniej tego co

16 kwietnia 2019|Kategoria: Porady prawne - wszystkie|

Dyspozycja bankowa na wypadek śmierci

Dyspozycja bankowa jest to uprawnienie do wskazania osoby lub osób, które w przypadku śmierci właściciela rachunku, otrzymają pieniądze zgromadzone na koncie. Z uwagi na prostą formę i stosunkowo niewielkie formalności jest to całkiem ciekawa forma zabezpieczenia interesów najbliższych po naszej śmierci. Po pierwsze należy przypomnieć, że śmierć posiadacza rachunku bankowego wywołuje istotne konsekwencje majątkowe, albowiem środki

16 kwietnia 2019|Kategoria: Porady prawne - wszystkie|

Rozwód z orzeczeniem o winie – podstawy

Jako doświadczony adwokat rodzinny tym razem chciałabym Państwu przekazać kilka informacji w zakresie winy w rozwodzie. Zawsze doradzam, żeby przemyśleć czy aby na pewno dociekanie winy i ustalanie jej w często długim procesie sądowym jest konieczne. Nie zawsze warto spierać się o to, kto zawinił, tym bardziej, że najczęściej sądy stoją na stanowisku, że każdy z

12 kwietnia 2019|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Zapewnienie spadkowe

Zapewnienie spadkowe odbiera się od spadkobiercy na rozprawie sądowej, w trakcie której sędzia zadaje kilka pytań dotyczących osoby zmarłego pouczając przy tym spadkobiercę o tym, że jeśli zezna nieprawdę może zostać ukarany za składanie fałszywych zeznań karą do 8 lat pozbawienia wolności. Groźba surowej kary ma zdaniem ustawodawcy zapewnić prawdomówność świadków lub w tym przypadku

tel. 794 215 047