Umowy dla przedsiębiorców

13 04-2023

Umowa przedwstępna

13 kwietnia 2023|Kategorie: Porady prawne - wszystkie, Umowy|

Co to jest umowa przedwstępna i co musimy o niej wiedzieć Jedną z najpowszechniejszych umów jest umowa przedwstępna, najczęściej kojarzona z zakupem nieruchomości, chociaż może ona zobowiązywać do zawarcia również innych umów prawa cywilnego. Co więcej, umowa przedwstępna może zobowiązywać do zawarcia kilku umów ostatecznych. Powinna ona określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, co do której

20 06-2022

Rebus sic stantibus – jako furtka na gospodarcze galimatiasy i nieaktualne stawki w umowach

20 czerwca 2022|Kategorie: Porady prawne - wszystkie, Umowy|

Rebus sic stantibus – jako furtka na gospodarcze galimatiasy i nieaktualne stawki w umowach Jeżeli jesteś: Deweloperem Inwestorem Wykonawcą Przedsiębiorcą nawiązującym długotrwałe umowy ta publikacja może okazać się szczególnie przydatna. Minione miesiące pokazują nam, że zmiany gospodarcze, kontraktowe, a przede wszystkim ceny materiałów/ produktów szybują w górę – zaś zobowiązania umowne zaciągnięte wiele lat temu

12 01-2021

Zakaz konkurencji w umowie zlecenia

12 stycznia 2021|Kategorie: Porady prawne - wszystkie, Umowy|

W ramach kontynuacji tematyki zakazu konkurencji w niniejszym artykule zostanie omówiony zakaz konkurencji w umowie innej niż umowa o pracę.   Jak wiadomo powszechną z ostatnich latach praktyką jest zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, na przykład umowami zlecenia. Stosując analogię do rozwiązań charakterystycznych dla umów o pracę, zleceniodawcy zawierają w umowach tzw. zakaz konkurencji,

20 11-2020

Ceny transferowe

20 listopada 2020|Kategorie: Porady prawne - wszystkie, Umowy|

Ceny transferowe - czym są i jak przygotować dokumentację   Ceny transferowe uregulowane są zarówno w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (podatek CIT), jak i w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek PIT). Zgodnie z treścią art. 23m ust.

16 11-2020

Zakaz konkurencji

16 listopada 2020|Kategorie: Porady prawne - wszystkie, Umowy|

Czym jest zakaz konkurencji? Zakaz konkurencji jest umową lub częścią umowy głównej, w ramach której jedna ze stron zobowiązuje się do nie podejmowania działań konkurencyjnych. Zakaz ten może przybierać różne formy np. zakazu podjęcia stosunku pracy z podmiotami konkurencyjnymi, zakazu współpracy, świadczenia określonych usług na rzecz podmiotów konkurencyjnych. Samo pojęcie działalności konkurencyjnej nie ma definicji

30 10-2020

Umowa leasingu – wszystko co należy o niej wiedzieć

30 października 2020|Kategorie: Porady prawne - wszystkie, Umowy|

W dzisiejszych czasach umowa leasingu jest bardzo popularna. Coraz więcej osób decyduje się na nią. Co należy wiedzieć o umowie leasingu?   Przede wszystkim czym jest w ogóle leasing, oraz czy ma swoje indywidualne uregulowanie prawne? Leasing jest umową cywilnoprawną zawieraną pomiędzy dwoma podmiotami. Polega na tymczasowym przekazaniu do użytku określonego przedmiotu w zamian za

22 10-2020

Umowa zlecenia

22 października 2020|Kategorie: Porady prawne - wszystkie, Umowy|

Umowa zlecenia jest bardzo często wykorzystywaną umową dlatego poniżej postaramy się omówić ją dokładniej od strony prawnej.   Zgodnie z treścią art. 735 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Zaznaczyć należy, że poprzez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do starannego działania.

1 10-2020

Umowa o dzieło a umowa o roboty budowlane

1 października 2020|Kategorie: Porady prawne - wszystkie, Umowy|

Umowy o działo oraz umowy o roboty budowlane - ze względu na to, że niejednokrotnie pojawiają się problemy w kwalifikacji tych umów, warto bliżej przyjrzeć się ich cechom. Art. 627 Kodeksu cywilnego stanowi, że przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Zgodnie z treścią art.

15 09-2020

Regulamin sklepu internetowego

15 września 2020|Kategorie: Porady prawne - wszystkie, Umowy|

Okres pandemii i społecznej izolacji przyczynił się do tego, że jeszcze więcej sklepów przeniosło się do Internetu. Korzystne rozwiązanie dla wielu przedsiębiorców stanowi dla nich jednocześnie nowe wyzwanie, bowiem prowadzenie biznesu w sieci wiąże się z dodatkowymi obowiązkami. Jednym z nich jest właśnie konieczność zamieszczenia regulaminu sklepu internetowego.   Otóż art. 8 Ustawy z dnia

4 09-2020

Umowa deweloperska

4 września 2020|Kategorie: Porady prawne - wszystkie, Umowy|

Kupno nieruchomości jest zawsze dużym przedsięwzięciem. Niejednokrotnie jest to największa inwestycja w życiu. Z tego względu warto gruntownie się do niej przygotować, a przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy dokładnie ją przeanalizować. Należy rozróżnić proces zakupu nieruchomości z rynku wtórnego od przebiegu zakupu nieruchomości od dewelopera. W drugim przypadku, jeżeli nabywcą jest osoba fizyczna nabywająca lokal mieszkalny

Przejdź do góry