Ile kosztuje adwokat? Często pada to pytanie. Pomimo, że zależy to od wielu czynników postaramy się przedstawić cennik usług naszej Kancelarii.

Rozumiemy, że konieczność skorzystania pojawia się w ciężkim dla Państwa momencie, często jest to aresztowanie kogoś bliskiego lub niezapłacona faktura, od której może zależeć byt przedsiębiorstwa. Obsługujemy firmy budowlane stąd wiemy jak wiele może zależeć od podwykonawców lub inwestora i jego rzetelności.

Naszą ideą jest zarabianie pieniędzy nie na naszych Klientach, ale dla naszych Klientów. W przypadku sporów znacznej wartości zawieramy umowy, które są również uzależnione wyniku sprawy, co zmniejsza negatywne skutki dla strony procesu i przywiązuje wagę do osiągnięcia optymalnego wyniku możliwie szybko i skutecznie.

Zawsze jesteśmy szczerzy w naszym Klientem i nie przyjmiemy sprawy, chyba że w nią uwierzymy i nie uwierzymy, że możemy uzyskać wynik, który jest opłacalny zarówno dla naszych klientów, jak i naszej firmy. W sprawach karnych i cywilnych proponujemy pobieranie wynagrodzenia etapowo, dzięki czemu Klient wie, że nam również zależy na skuteczności podjętych działań, albowiem zadowolony Klient przejdzie z nami przez wszystkie etapy postępowania czy to karnego czy cywilnego. Nas to motywuje do utrzymywania wysokiego standardu usług, Klient zaś czuje się bezpiecznie nie kupując kota w worku na najbliższe lata procesu. Model etapowego rozliczania pracy za kolejne instancje procesu jest najczęściej wybierany przez naszych Klientów.

Ile kosztuje wynajęcie adwokata?

Wysokość wynagrodzenia adwokata zależna jest od wielu czynników. Jeżeli mieli już Państwo do czynienia z innymi Kancelariami wiecie, że powszechną praktyką jest ustalanie stawek w zależności od rodzaju świadczonych usług. Każda dziedzina prawa ma swój własny stopień skomplikowania, wymaga od adwokata różnego nakładu pracy, zaangażowania oraz poświęconego na daną sprawę czasu, który jest tu najbardziej cenny. Każda sprawa jest inna zarówno pod kątem materiału, który ma podlegać analizie (czasami jest to 1 tom, a niekiedy pracujemy nad sprawami, które liczą kilkaset tomów). Inne będzie wynagrodzenie za sprawę karną, która obejmuje jeden czyn np. jednorazową kradzież, inne zaś gdy sprawa jest skomplikowana zarówno z uwagi na wielość czynów, jak i liczbę współoskarżonych. Przykładowo, obecnie pracujemy nad sprawą, która liczy 101 tomów akt zawierających protokoły, przesłuchania, a do tego ponad 200 tomów akt zawierających jedynie załączniki. Kancelaria raczej nie poda dokładnej wyceny, dopóki nie zakończy pracy nad sprawą.
Oczywistym jest więc, że cena będzie się różnić. Podobnie wygląda kwestia wynagrodzenia w przypadku gdy Klient trafia do nas z polecenia. Zwykle ma już wiedzę, choć przybliżoną co do wynagrodzenie, które zapłacił Klient, który nas polecił, niemniej cena każdorazowo może się różnić z uwagi na okoliczności, o których mowa wyżej.

Ile może kosztować rozwód ?

Jak wskazaliśmy wyżej koszt usługi będzie różnił się w zależności od tego jakie kwestie będą sporne w trakcie postępowania rozwodowego. Rozwód rozwodowi nierówny, a małżonkowie mogą formułować liczne żądania, wśród nich może pojawić się:

 • wina w rozpadzie małżeństwa;
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka/dzieci;
 • władza rodzicielska – w tym często jej ograniczenie;
 • ustalenie całorocznych kontaktów rodzica z dzieckiem;
 • ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania;
 • alimenty – przy czym każde dziecko ma inne potrzeby i do wyliczeń w tym zakresie należy podejść indywidualnie nawet gdy jest to rodzeństwo;
 • eksmisja małżonka.

Jakie czynności zostaną przez nas podjęte?

Konsultacja, zebranie materiału dowodowego celem poparcia stanowiska odrębnie co do każdego z wyżej wymienionych punktów, sporządzenie pozwu/ odpowiedzi na pozew wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń na czas trwania postępowania, kolejno sporządzanie pism procesowych zawierających wymianę argumentacji między stronami procesu, udział w postępowaniu mediacyjnym przy udziale mediatora jeżeli takie jest życzenie Klienta, reprezentacja na rozprawach, sporządzanie zażaleń na postanowienia zabezpieczające lub odpowiedź na zażalenia strony przeciwnej, kwestionowanie lub popieranie opinii wydanych w sprawie przez biegłych sądowych lub specjalistów OZSS. Rozwód przebiega zwykle gwałtownie dlatego jesteśmy do dyspozycji Klientów przez cały proces również poza salą sądową. Doradzamy im w codziennych relacjach z małżonkiem oraz pomagamy znaleźć rozwiązanie z każdej najdrobniejszej sytuacji, która choć na pozór niewiele znaczy na dalszym etapie może mieć znaczenie dla przebiegu i wyniku procesu.

Co obejmują opłaty związane z wynajęciem adwokata lub radcy prawnego?

Wynagrodzenie adwokata zazwyczaj zawiera opłaty związane m.in.: z doradztwem prawnym, czasem spędzonym na zapoznaniu się ze sprawą oraz jej analizą pod kątem prawnym,  kosztami podróży do miejsca sprawy, kosztami uczestnictwa w rozprawach, kosztami sporządzenia poszczególnych dokumentów czy kosztami konsultacji telefonicznych. Pamiętajmy, że nie jesteśmy jedynymi klientami kancelarii, a każdy prawnik ma również inne obowiązki.

Ile kosztuje rozmowa z prawnikiem?

Każdy prawnik ma własną strukturę opłat i własne zasady wstępnej konsultacji. Państwa pierwsze spotkanie może być płatne całościowo lub jeżeli sprawa jest zawiła za każdą godzinę. Ceny zależą również od takich czynników, jak dziedzina sprawy czy czas realizacji usługi. Zdarza się nam pracować do późnych godzin jeżeli Klient wymaga niezwłocznej pomocy, nie raz i nie dwa sporządzaliśmy apelację z terminem kończącym się o północy. Standardowo konsultacja z adwokatem może wynosić od 150 zł do 400 zł lub więcej, jeżeli materia sprawy jest szczególnie skomplikowana. Czasami zdarza się tak, że adwokat jest specjalistą z danej dziedziny nawet w skali Polski, a z kolei popyt na te usługi jest znaczny a zapytania napływają nie tylko ze Szczecina, ale nawet Warszawy czy Wrocławia. Najczęściej jednak usługa nie jest zakończona na poradzie a Klient decyduje się powierzyć prowadzenie sprawy i reprezentację, wówczas nie naliczamy dodatkowych opłat za konsultację, a płatność za pierwsze spotkanie jest zaliczana na poczet przyszłego wynagrodzenia.

Czy mogę poznać chociaż rząd wielkości wynagrodzenia?

Z uwagi na zakaz reklamowania cennika usług adwokatów, a także na specyfikację każdej sprawy kancelarie nie zamieszczają na swoich stronach stawek w nich stosowanych, jednak pewną wskazówkę może stanowić ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r.) oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r.). Przepisy powołanych rozporządzeń nie mają charakteru regulacji wyczerpujących czy klasycznego cennika usług adwokatów radców prawnych. Przedstawiają jedynie stawki minimalne opłat za czynności adwokata w sprawach z urzędu.

W naszej kancelarii staramy się ustalać wynagrodzenie dopiero po szczegółowym zapoznaniu się ze sprawą, gdy możemy ustalić przewidywany czas pracy i stopień skomplikowania. Pamiętajmy, aby nie oszczędzać wynajmując adwokata do prowadzenia naszej sprawy, jego brak kosztować może nas przegraną. Tanio nie zawsze oznacza, że nasza sprawa zostanie poprowadzona przez specjalistę czy z preferowanym przez Państwa znacznym zaangażowaniem.

 

Poniżej przedstawimy przykładowe stawki minimalne w sprawach z urzędu zawarte w wyżej wskazanych rozporządzeniach:
Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych

 

§2. Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy (kwoty będącej przedmiotem naszej sprawy):

 1. do 500 zł – 90 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 4. powyżej 5000 zł do 10000 zł – 1800 zł;
 5. powyżej 10000 zł do 50000 zł – 3600 zł;
 6. powyżej 50000 zł do 200000 zł – 5400 zł;
 7. powyżej 200000 zł do 2000000 zł – 10800 zł;
 8. powyżej 2000000 zł do 5000000 zł – 15000 zł;
 9. powyżej 5000000 zł – 25000 zł.

 

§3.1.W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 1. do 500 zł – 60 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
 4. powyżej 5000 zł do 10000 zł – 1200 zł;
 5. powyżej 10000 zł do 50000 zł – 2400 zł;
 6. powyżej 50000 zł do 200000 zł – 3600 zł;
 7. powyżej 200000 zł – 7200 zł.

 

W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych.

 

Zapraszamy do kontaktu. Jeżeli rozważają Państwo powierzenie sprawy naszej Kancelarii prosimy o przesłanie wiadomości na email: adwokat@kancelaria-ajm.pl lub o kontakt telefoniczny na numer 794 661 234