Piłeś? Nie jedź! Ale jeśli wsiadłeś za kółko przeczytaj co może się z tym wiązać…

Kierowca zatrzymany za jazdę po spożyciu alkoholu może ponosić odpowiedzialność za wykroczenie (zgodnie z art. 87 Kodeksu Wykroczeń) lub przestępstwo (zgodnie z art. 178a Kodeksu Karnego). Sposób rozliczania tej odpowiedzialności zależy od poziomu zawartości alkoholu we krwi (promile) lub w wydychanym powietrzu. Poniżej przedstawiamy wskaźniki, które różnicują przestępstwo od wykroczenia.

Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu (wykroczenie): Pojęcie prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu znajduje unormowanie w art. 87 Kodeksu Wykroczeń. Dochodzi do tego, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu, lub obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Kara za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu (wykroczenie): W przypadku wykroczenia, o którym mowa w art. 87 Kodeksu Wykroczeń, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym po spożyciu alkoholu lub podobnie działającym środku, grozi kara aresztu lub grzywny nie niższej niż 50 zł (zgodnie z art. 87 §1 Kodeksu Wykroczeń). Dodatkowo orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów (zgodnie z art. 87 §3 Kodeksu Wykroczeń), co jest obowiązkowe w tego typu przypadkach.

Kto może popełnić wykroczenie z art. 87 Kodeksu Wykroczeń? To wykroczenie może popełnić każda osoba, bez względu na to, czy posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych czy nie, a także niezależnie od utraty takich uprawnień. Odpowiedzialność nie jest uzależniona od innej ewentualnej odpowiedzialności.

Wymierzenie kary zgodnie z art. 87 Kodeksu Wykroczeń: Kara aresztu trwa od 5 do 30 dni, a grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł. Zakaz prowadzenia pojazdów orzeka się na okres od 6 miesięcy do 3 lat, co jest obowiązkowe. Kierowca otrzymuje również punkty karne zgodnie z taryfikatorem.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (przestępstwo): Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości reguluje art. 178a Kodeksu Karnego. Ma to miejsce, gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,5‰ lub powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza.

Kara za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (przestępstwo): Zgodnie z art. 178a §1 Kodeksu Karnego, osoba prowadząca pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

Przesłanki popełnienia przestępstwa z art. 178a Kodeksu Karnego: Do popełnienia tego przestępstwa wystarcza prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w dowolnej strefie ruchu, tj. w ruchu lądowym, wodnym czy powietrznym.

Wymierzenie kary zgodnie z art. 178a Kodeksu Karnego: Grzywna jest wymierzana w stawkach dziennych, a kara ograniczenia wolności trwa od jednego miesiąca do dwóch lat. W przypadku recydywy, czyli wcześniejszego skazania za to przestępstwo, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Prowadzenie pojazdu pomimo zakazu – recydywa z art. 178a §4 Kodeksu Karnego: Jeżeli sprawca był wcześniej skazany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, a mimo to łamie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Wymierzenie kary zgodnie z art. 178a §4 Kodeksu Karnego: Złamanie zakazu prowadzenia pojazdów, orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo z art. 178a Kodeksu Karnego, grozi odpowiedzialnością zgodnie z art. 244 Kodeksu Karnego. Kara pozbawienia wolności wynosi od 3 miesięcy do 5 lat. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie recydywy.

Jak to jest z rowerami? Odpowiedzialność za popełnienie wykroczenia wynikającego z art. 87 §2 Kodeksu Wykroczeń różni się, gdy osoba, będąc w stanie po spożyciu alkoholu lub podobnie działającym środku, prowadzi rower. W takim przypadku grozi kara aresztu do 14 dni lub grzywny.

Warto pamiętać o tym, żeby w przypadku zatrzymania przez policję lub wezwania na komisariat celem przesłuchania skontaktować się z adwokatem.